Testpage

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Downloads Software en handleidingen

Systeemeisen Facet
Systeemeisen Facet


uBCLD Downloads
uBCLD PXE en Dual Boot versie software uBCLD USB versie
Handleiding uBCLD PXE en Dual Boot Handleiding uBCLD USB Boot


Portaal App Downloads
Windows 32-bit versie Windows 64-bit versie OS X versie Linux 64-bit
Installatiehandleiding Windows versie Installatiehandleiding Windows versie Installatiehandleiding OS X versie Installatiehandleiding Linux versie


Mac OS Afname
Mac OS Afname App
Installatiehandleiding Mac OS Afname App


FAO Download
FAO 11.4 ISO FAO 11.4 SHA512
[Installatiehandleiding FAO server


Chromebook Afname App
Installatiehandleiding Chromebook Afname App

Facet Forum

Het Facet Forum is opgericht om scholen, leveranciers en andere partijen bijeen te brengen om zodoende ervaringen uit te wisselen rondom de implementatie en het gebruik van de Facet software. Tevens wordt het forum gebruikt om gezamenlijk voor oplossingen te zorgen indien een partij tegen problemen aanloopt met de Facet software of de implementatie ervan.

Wilt u meepraten op het Facet Forum, problemen neerleggen, oplossingen aandragen of gewoon meelezen? Registreer u dan op het Facet Forum:

Registreer en LoginLet op; Wij verzoeken u om tijdens de registratie zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail accounts van het schooldomein. Hotmail, Gmail en andersoortige e-mailadressen worden alleen toegelaten na overleg met de Helpdesk Facet.


Facet Portaal
Facet Portaal Login

In het Facet Portaal vindt u behalve de mogelijkheid om Afnameplanningen te maken ook de software en handleidingen. Op het Facet Portaal staan altijd de meest actuele softwareversies en handleidingen!
Klikvoor het Facet Portaal.

Klik voor de directe toegangnaar de software op het Facet Portaal.


   Offline (FAO)  Online
1. DDOS gevoelig  Nee Ja
2. Snelheid gegarandeerd Ja Ja/Nee*
 3. Afhankelijkheid beschikbaarheid ISP afnamedag Nee Ja
 4. Inzetbaar lage WAN bandbreedte  Ja Nee
 5. Afhankelijkheid storing DUO Nee Ja


1. DDOS gevoelig: Tegenwoordig zijn scholen steeds vaker doelwit van DDOS aanvallen. Dat kan tot gevolg hebben dat de internet verbinding van scholen langzamer wordt of helemaal niet meer functioneert. Uiteindelijk zal een DDOS aanval op de dag van een afname kunnen leiden tot het niet meer Online kunnen afnemen. Ook DUO ontkomt niet altijd aan DDOS aanvallen; Alhoewel de DUO infrastructuur zeer robuust is uitgevoerd en doorgaans DDOS aanvallen kan 'afweren' is het geen garantie dat DUO en Facet niet geraakt kunnen worden door een DDOS aanval.

2. Snelheid gegarandeerd: Als een FAO server conform de systeemeisen is ingericht en de afnamecomputers voldoen aan de systeemeisen, dan is de snelheid van het netwerk zo goed als gegarandeerd tijdens een afnamedag. Wordt er online afgenomen, dan kan de snelheid van de afnamecomputers voldoende zijn, de snelheid van de externe verbinding (internet) is niet gegarandeerd, wat tot afnameproblemen kan leiden.

3. Afhankelijkheid beschikbaarheid ISP afnamedag. Een FAO server is niet afhankelijk van de internetverbinding op de dag van afname. Als een afnameplanner conform de richtlijnen een afnameplanning maakt (dus minimaal drie dagen van te voren) dan zal de FAO server vanaf 84 uur vóór de afname moet plaatsvinden, de examens ophalen bij DUO en klaarzetten. Wanneer de afname achter de rug is zal de FAO server, zodra de internetverbinding aanwezig is, de gegevens terugsturen naar DUO. Wordt er Online afgenomen en er is een storing bij de ISP, dan kan er géén afname plaatsvinden. De afname moet dan opnieuw worden ingepland, wat uiteraard voor de kandidaten voor de nodige stress kan zorgen.

4. Inzetbaarheid lage bandbreedte WAN: Door omstandigheden (aan de kant van de ISP of intern) kan het internetverkeer langzamer zijn dan normaal. Om Online af te kunnen nemen is er een minimale hoeveelheid bandbreedte per kandidaat vereist. Bij te weinig bandbreedte zal de kandidaat tijdens de afname hier hinder van kunnen ondervinden. Denk aan verbrekende verbindingen, foutmeldingen tijdens examens of vastlopen van een computer of examen. Een FAO server, mits conform systeemeisen ingericht, ondervindt hier geen hinder van en men kan zonder problemen blijven afnemen.

5. '''Afhankelijkheid storing DUO'''. DUO/Facet biedt een zeer robuust afnameplatform aan op de Online afname-omgeving. Deze omgeving is minimaal redunant uitgevoerd met meerdere afnameservers. Toch kan het gebeuren dat op de dag van afname een storing bij Duo/Facet optreedt (bijvoorbeeld een internetstoring of een storing bij onze hostingpartner) waardoor een Online afname geen doorgang kan vinden. Aangezien een FAO server vanaf 84 uur van tevoren de examengegevens ophaalt, zal een offline afname altijd doorgang kunnen vinden, ook op de dag dat DUO of een ISP een storing heeft.

Samenvattend: De Online Afname-omgeving van Duo/Facet is een zeer betrouwbaar platform. Echter zal een FAO server de laatste zorgen omtrent DDOS aanvallen, storingen bij providers of andere onvoorziene situaties op de dag van een afname kunnen wegnemen.
<nbr/> Zowel de Offline als de Online omgeving heeft zijn eigen sterke punten en voordelen/nadelen. Een FAO server hoeft slechts éénmaal te worden geïnstalleerd, DUO verzorgt de updates gedurende het schooljaar. Grotere updates zoals de overgangen naar nieuwe schooljaren, waarbij onder andere de Facet software wordt vernieuwd, worden ook automatisch naar reeds geïnstalleerde FAO servers gestuurd en geïnstalleerd, Hier hoeft een beheerder niet naar om te kijken. Een FAO server zal dan ook altijd zijn voorzien van dezelfde software als op de Onlline afname-omgevingen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een FAO server wordt geïnstalleerd waarbij een school zelf beslist of een afname op de Online of de Offline (FAO) omgeving wordt afgenomen. We zien met regelmaat dat scholen voor kleinere groepen of een inhaler de Online afname-omgeving gebruikt en voor reguliere afnames (vaak met grotere groepen) gebruik wordt gemaakt van de Offline (FAO) afname-omgeving.