Testpage

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
bestand midden


Digitale examinering in Facet


BCLD

FAO Server

De FAO server is een offline server die door scholen lokaal wordt geïnstalleerd, hetzij baremetal of virtueel. De FAO server kan worden gebruikt als alternatief voor de online afnames. De internetverbinding wordt dan 'alleen' gebruikt om ingeplande toetsen met bijbehorende kandidaatgegevens naar de FAO server te sturen. Is de afname achter de rug, dan stuurt de FAO server de toetsgegevens weer terug naar DUO.

Het grote voordeel van een FAO server is dat de afname door kan gaan als tijdens een afname de internetverbinding niet aanwezig is. Omdat een FAO server vanaf 84 uur voor de afname de toetsgegevens en kandidaatgegevens van DUO kan ontvangen, zal een afname via een FAO server vrijwel altijd doorgang vinden.

Hier vindt u de informatie betreffende de FAO server

PC Portaal Apps

Facet Forum

Speciaal voor gebruikers, door gebruikers, op deze manier heeft DUO het Facet Forum geïntroduceerd.


Tijdens Facet 5 is het Facet Forum opgericht voor een speciale groep scholen die hebben meegetest aan de nieuwe BCLD. Het Facet Forum werd door deze scholen volop gebruikt, de gebruikers hebben onderling vragen gesteld, oplossingen aangedragen en er mede voor gezorgd dat het Facet Forum de testfase keurig heeft doorstaan. Wegens dit succes is voor alle gebruikers van Facet het Facet Forum opengesteld in schooljaar 2017~2018.

Wilt u meepraten op het Facet Forum, problemen neerleggen, oplossingen aandragen of gewoon meelezen? Registreer u dan op het Facet Forum: Registratie Facet Forum

Let op; Wij verzoeken u om tijdens de registratie zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail accounts van het schooldomein. Hotmail, Gmail en andersoortige e-mailadressen worden alleen toegelaten na overleg met de Helpdesk Facet.

Facet Portaal

Op het Facet Portaal vindt u behalve de mogelijkheid om Afnameplanningen te maken ook de software en handleidingen. Op het Facet Portaal staat altijd de meest actuele software en handleidingen!

Klikvoor het Facet Portaal.

Klik voor de directe toegangnaar de software op het Facet Portaal.

Contact Facet Helpdesk

De Helpdesk Facet is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00.


Telefonisch bereikbaar op 050 599 9925.
E-mail: helpdeskfacet@duo.nl

Let u er wel op dat u de benodigde informatie bij de hand heeft? De helpdesk zal u vragen naar:

  • Brinnummer en brinvolgnummer van uw instelling.
  • E-mailadres.
  • Eventueel uw telefoonnummer.
  • Uw FAO id indien het een FAO server gerelateerde vraag is.