Facet Wiki

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Registreer en Login
Facet Portaal


Nieuws

Facet 11 schooljaar 2022/2023

De systeemeisen voor Facet

Systeemeisen Facet


uBCLD Download (v12.9):

PXE en Dual Boot versie | Handleiding uBCLD PXE en Dual Boot

USB versie | Handleiding uBCLD USB Boot


Mac OS Afname App Download:

Mac OS Afname App | Installatiehandleiding Mac OS Afname App


PC App Portaal (Portaal App) Download:

Windows 64-bit versie | Installatiehandleiding Windows versie

Windows 32-bit versie Installatiehandleiding Windows versie

OS X versie Installatiehandleiding OS X versie

Linux 64-bit | Installatiehandleiding Linux versie


FAO 11.x.x ISO Download

FAO 11.3 ISO | Installatiehandleiding FAO server

FAO 11.3 SHA512uBCLD


De uBCLD is een afname cliënt voor kandidaatcomputers waarmee er binnen Facet afnames afgenomen kunnen worden. De uBCLD is uniek in zijn soort omdat deze rechtstreeks in het RAM geheugen van de kandidaatcomputer wordt geladen waardoor de uBCLD platformonafhankelijk kan worden gebruikt én veilig is; Mac computers (in beperkte mate), Windows en Linux computers kunnen werken met de BCLD zolang er wordt voldaan aan de minimum systeemeisen**.

**Met uitzondering van beperkingen opgelegd door de fabrikant van de hardware.

FAO Server


De FAO server is een offline server die door scholen lokaal wordt geïnstalleerd, hetzij Bare Metal of virtueel. De FAO server kan worden gebruikt als alternatief voor de online afnames. De internetverbinding wordt dan 'alleen' gebruikt om ingeplande toetsen met bijbehorende kandidaat gegevens naar de FAO server te sturen. Is de afname achter de rug, dan stuurt de FAO server de toetsgegevens weer terug naar DUO.

Het grote voordeel van een FAO server is dat de afname door kan gaan als tijdens een afname de internetverbinding niet aanwezig is. Omdat een FAO server vanaf 84 uur voor de afname de toetsgegevens en kandidaatgegevens van DUO kan ontvangen, zal een afname via een FAO server vrijwel altijd doorgang vinden.

Hier vindt u de informatie betreffende de FAO server
Facet Forum
Registreer en Login


Het Facet Forum is opgericht om scholen, leveranciers en andere partijen bijeen te brengen om zodoende ervaringen uit te wisselen rondom de implementatie en het gebruik van de Facet software. Tevens wordt het forum gebruikt om gezamenlijk voor oplossingen te zorgen indien een partij tegen problemen aanloopt met de Facet software of de implementatie ervan.

Wilt u meepraten op het Facet Forum, problemen neerleggen, oplossingen aandragen of gewoon meelezen? Registreer u dan op het Facet Forum:
Registreer en LoginLet op; Wij verzoeken u om tijdens de registratie zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail accounts van het schooldomein. Hotmail, Gmail en andersoortige e-mailadressen worden alleen toegelaten na overleg met de Helpdesk Facet.


Facet Portaal
Facet Portaal Login


In het Facet Portaal vindt u behalve de mogelijkheid om Afnameplanningen te maken ook de software en handleidingen. Op het Facet Portaal staan altijd de meest actuele softwareversies en handleidingen!
Klikvoor het Facet Portaal.

Klik voor de directe toegangnaar de software op het Facet Portaal.


Facet Helpdesk


De Helpdesk Facet is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00.

Telefonisch bereikbaar op 050 599 9925.
E-mail: helpdeskfacet@duo.nl

Let u erop dat u de benodigde informatie bij de hand heeft? De helpdesk zal u vragen naar:

  • Instellingscode en administratienummer van uw instelling.
  • E-mailadres.
  • Eventueel uw telefoonnummer (in geval er een terugbel afspraak wordt gemaakt).
  • BCLD versie indien het een BCLD gerelateerde vraag is.
  • PC Portaal App versie indien het een PC Portaal App gerelateerde vraag is.
  • Uw FAO id indien het een FAO server gerelateerde vraag is.


  • (protect)