Facet:BCLD

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Wat is de BCLD?

De BCLD is een afname cliënt voor een kandidaat computer waarmee er binnen Facet afnames afgenomen kunnen worden. (Gebaseerd op een stripped down Ubuntu)


De BCLD is géén installeerbare applicatie die in een bestaand besturingssysteem geïnstalleerd kan worden. De BCLD wordt ingeladen in het RAM geheugen van de computer.

BCLD staat dan ook voor Bootable Client Lock Down. De BCLD kan geboot worden via USB, PXE, eventueel als alternatief via een DUAL Boot oplossing (Dual Boot wordt niet officieel ondersteund).


De LockDown functionaliteit zorgt ervoor dat ten tijde van de examenafname enkel en alleen het examen op de computer beschikbaar is. Overige functionaliteiten zoals webbrowsers e.d. zijn tijdens de toetsafname niet benaderbaar. De examenafname verloopt op die manier gegarandeerd veilig en betrouwbaar.


Aan de hardware worden nauwelijks eisen gesteld. Daardoor wordt digitaal examineren makkelijk en toegankelijk voor elke school. Bovendien is er weinig ict beheer nodig.


De BCLD draait inmiddels op 100% van de mbo scholen en 95% van de vmbo scholen (2022).


Waarom de BCLD?

In 2014 bleek dat er problemen waren omtrent de veiligheid van de Windows Client. De Windows client werd geinstalleerd op een draaiend Windows systeem waardoor de veiligheid van de afname afhankelijk was van het Windows OS zelf.


Vervolgens ontstonden er problemen met de OS X client waarbij de weergave van examens niet overal gelijk was (De OS X client draaide net als de Windows client op een bestaand OS, waardoor er geen volledige controle was op de rendering vanuit het OS).


De beveiligingsproblemen met de Windows Client hielden ondertussen aan omdat met elke nieuwe Windows Update de client weer aangepast moest worden.


In 2015 werd daarom een eerste versie van Facet BCLD uitgebracht om onder meer de problemen met de Windows Client het hoofd te bieden.


Toen Microsoft in 2015-2016 besloot van Windows 10 (en later ook van Windows 8.1) een besturingssysteem met Xbox App te maken waardoor er sneltoetsen beschikbaar kwamen waarmee gebruikers makkelijker uit een game, en dus ook een examen konden breken, werd definitief besloten de Windows Client te gaan vervangen door de BCLD.


Bepalend voor de keuze om met ingang van het studiejaar 2017-2018 alleen te werken met de BCLD, was dat met de Windows cliënt ofwel de CLD, het vereiste beveiligingsniveau in de toekomst niet langer kon worden gegarandeerd. De CLD kan worden beïnvloed door nieuwe – onwenselijke - mogelijkheden van nieuw uitgebrachte versies van besturingssystemen, terwijl de BCLD heeft daar geen last van heeft.


Deze onwenselijkheden dienden zich sneller aan dan voorheen ingeschat. Door CvTE werd besloten dat de BCLD de enige afname cliënt zou zijn op reguliere afname computers; Er zou geen installeerbare afname applicatie meer verschijnen.


De BCLD kon op dat moment ook op de meeste Apple computers (X86-64 based) worden gebruikt waardoor weergaveproblemen zoals met de OS X client werden gezien, ook tot het verleden behoorden.Overige redenen om de BCLD te gebruiken

De onderwijsinstellingen en het CVTE hebben met betrekking tot examens en Facet een aantal uitgangspunten. Onderwijsinstellingen willen een goede voorziening voor het afnemen van examens bieden tegen acceptabele kosten. Daarnaast willen ze dat alle kandidaten gelijke kansen hebben. Ook het CVTE wil gelijke kansen voor alle kandidaten. Daarnaast willen zij een vlekkeloze afname bieden.

Om deze doelen te behalen worden aan de BCLD een viertal eisen gesteld:


Eis 1 Minimale beheerlast voor onderwijsinstellingen en de onderhoudskosten van de software beperken.


Eis 2 Opmaak en verwerking is gegarandeerd waardoor een examen er altijd hetzelfde uitziet en hetzelfde functioneert; ongeacht het gebruikte device.


Eis 3 Beveiliging is gegarandeerd waardoor beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van het examen zijn gegarandeerd.


Eis 4 Examen is ook beschikbaar voor kandidaten met een beperking; alle examens zijn standaard voorzien van hulpmiddelen voor kandidaten met een visuele en motorieke beperking.


Omdat met de Windows client deze eisen niet meer gehaald konden worden is dus besloten volledig over te gaan op de BCLD. Met de BCLD kan direct aan de eerste 3 eisen worden voldaan; aan eis 4 naar verwachting met een latere versie van de BCLD.


Bij punt 2 werd aangehaald dat ongeacht het device het examen een identieke weergave heeft. Omdat de BCLD in het RAM geheugen van de computer wordt ingeladen is de BCLD ook geschikt voor computers waar normaliter een anders OS op draait zoals Windows, Mac OS X* of Linux. Op die manier hebben we totale controle over de rendering, waardoor een examen wordt getoond zoals de toets constructeur het bedoeld heeft.


* Apple heeft in de loop van de jaren de nodige aanpassingen aan hun hardware filosofie gemaakt waardoor Apple computers slechts beperkt werken met de BCLD: https://wiki.apps.facet.onl/index.php/Categorie:BCLD_vragen_en_tips#Werkt_de_uBCLD_met_Mac_computers.3F