Achtergrond Facet

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Digitaal examineren met Facet

Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. Facet is vanaf 2011 in opdracht van het CvTE ontwikkeld door DUO als leverancieronafhankelijk alternatief voor Examentester, dat tot 2015 gebruikt werd voor het afnemen van digitale examens.


Facet levert digitale voorzieningen voor het ketenproces: Examineren, Toetsen en Oefenen.

Dit ketenproces, en daarmee Facet, levert een bijdrage in de wettelijke taak van het College voor Toetsen en Examens om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

Het ketenproces bestaat uit 5 processtappen:

 • het construeren en vaststellen van nieuwe of gewijzigde toetsen en examens;
 • het plannen van een afname op een afnamelocatie;
 • het afnemen van een toets of examen door een kandidaat op een afnamelocatie;
 • het analyseren van de afname(resultaten) en
 • het rapporteren over de afname(resultaten).
 • Facet bestaat uit een samenhangende set van applicaties. Ieder applicatie levert een bijdrage aan één of meerdere processtappen.

  Wat kenmerkt Facet?

  Facet waarborgt dat het systeem, ongeacht het device, de toets weergeeft zoals de constructeur het heeft bedoeld. Daarnaast is er met de ontwikkeling van de BCLD (Bootable Client Locked-Down) ingezet op het voorkomen van risico’s op lekken van exameninhoud of het oneigenlijk verkrijgen van informatie. Hierbij is het besturingssysteem als ‘bastion’ ingericht. Dit betekent dat de gebruiker op het device alleen datgene kan doen dat hem is toegewezen.  Actuele ontwikkelingen

  Vanaf juli 2019 is Facet 8 operationeel voor het schooljaar 2019~2020.

  De ontwikkelagenda voor Facet wordt gestuurd vanuit het portfolio van het College voor Toetsen en Examens. Dit portfolio wordt in overleg met OCW, CvTE-sectoren en ketenpartners, opgesteld.

  Speerpunten zijn:

  1. Facet operationeel én stabiel houden in productie.

  2. Het aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen in stabiliteit, modulariteit en schaalbaarheid.

  3. Functionele ontwikkelingen ter ondersteuning van: Adaptieve Centrale Eindtoets po: De noodzakelijke aanpassingen om de afname van de eindtoets in 2020 goed te laten verlopen.

  4. Kandidaten met een beperking: Er wordt onderzocht, of en zo ja welke aanpassingen in Facet nodig zijn om ook kandidaten met een beperking op een verantwoorde wijze (digitale) examen te kunnen laten doen.

  5. MBO: Facet aanpassen volgens de beleidsopdracht Cijferdifferentiatie. 