Achtergrond Facet

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Digitaal examineren met Facet

Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. Facet is vanaf 2011 in opdracht van het CvTE ontwikkeld door DUO als leverancieronafhankelijk alternatief voor Examentester, dat tot 2015 gebruikt werd voor het afnemen van digitale examens.

Facet levert digitale voorzieningen voor het ketenproces: Examineren, Toetsen en Oefenen.
Dit ketenproces, en daarmee Facet, levert een bijdrage in de wettelijke taak van het College voor Toetsen en Examens om, namens de overheid: - De kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen. - Om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

Het ketenproces bestaat uit 5 processtappen:

 • het construeren en vaststellen van nieuwe of gewijzigde toetsen en examens;
 • het plannen van een afname op een afnamelocatie;
 • het afnemen van een toets of examen door een kandidaat op een afnamelocatie;
 • het analyseren van de afname(resultaten) en
 • het rapporteren over de afname(resultaten).

 • Facet bestaat uit een samenhangende set van applicaties. Ieder applicatie levert een bijdrage aan één of meerdere processtappen.

  Wat kenmerkt Facet

  Facet waarborgt dat het systeem, ongeacht het device, de toets weergeeft zoals de constructeur het heeft bedoeld.

  Daarnaast is er met de ontwikkeling van de BCLD (Bootable Client Locked-Down) ingezet op het voorkomen van risico’s op lekken van exameninhoud of het oneigenlijk verkrijgen van informatie. Hierbij is het besturingssysteem als ‘bastion’ ingericht. Dit betekent dat de gebruiker op het device alleen datgene kan doen dat hem is toegewezen. Uitbreken naar internet is bijvoorbeeld onmogelijk gemaakt.

  Vanaf schooljaar 2022~2023 is de BCLD vernieuwd. Het tot dan gebruikte besturingssysteem van de BCLD, Fedora, werd vervangen door het besturingssysteem Ubuntu.

  De reden hiervoor: Ubuntu is dermate doorontwikkeld dat het minimaal dezelfde functionaliteiten kan aanbieden als Fedora. Ten opzichte van Fedora levert Ubuntu voor Facet nog een aantal extra voorzieningen die wij voor onze eindgebrukers als essentieel zien:

 • Ubuntu heeft een bredere open source hardware support. Dat betekent voor de gemiddelde eindgebruiker dat de BCLD probleemloos is in te zetten op meer dan 95% van de gebruikte hardware.
 • Machines die met de Fedora variant niet (goed) konden werken, blijken doorgaans goed te functioneren met de Ubuntu variant van de BCLD.
 • Aanpasbaarheid van de client in geval er machines zijn die niet 'out of the box' werken. Mocht het noodzakelijk zijn om de BCLD aan te passen kan dat vrij snel worden gedaan door onze BCLD ontwikkelaar.
 • Ubuntu levert lang support op hun LTS releases (tot 5 jaar).
 • Tegenwoordig wordt Fedora als een 'testing' platform gezien. Pas als nieuwe features stabiel en veilig werken worden deze beschikbaar gesteld voor andere Linux distributies. Zodoende kan Ubuntu stabieler overkomen.
 • Met de Ubuntu BCLD is het mogelijk om PXE te gebruiken i.c.m. Secure Boot.

 • Facet kenmerkt zich ook doordat afnames op andersoortige machines kunnen plaatvinden, Facet beweegt mee in het veranderende hardware landschap:

 • Voor nieuwe(re) Mac computers is er een Mac OS Afname App beschikbaar (ook voor M1/M2 platformen). Deze draait in de Assessment mode van het Mac OS systeem. Dit is een door Apple ontwikkelde 'beoordelings modus'. In deze beoordelingsmodus worden bepaalde hardware- en softwarefuncties uitgeschakeld om te voldoen aan de vereisten voor een afgeschermde toetsomgeving én om te voorkomen dat degene die de toets aflegt, andere apps gebruikt, waardoor de toetsuitslag ongeldig zou zijn. Daarbovenop komen nog extra veiligheidseis eisen van Facet.
 • Voor Chromebooks is er een speciale Chromebook Afname App beschikbaar, ook wel CrOS App genoemd. Via het MDM van de school kan de App aan de Chromebook worden toegevoegd waardoor de App in een afgeschermde omgeving draait. Daarbovenop komen nog extra veiligheidseisen van Facet
 • Actuele ontwikkelingen

  Sinds de zomer 2022 is Facet 11 operationeel voor het schooljaar 2022~2023.

  De ontwikkelagenda voor Facet wordt gestuurd vanuit het portfolio van het College voor Toetsen en Examens. Dit portfolio wordt in overleg met OCW, CvTE-sectoren en ketenpartners opgesteld.

  Speerpunten zijn:

 • Facet operationeel én stabiel houden in productie.
 • Het aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen in stabiliteit, modulariteit en schaalbaarheid.
 • Functionele ontwikkelingen ter ondersteuning van: Adaptieve Centrale Eindtoets po: De noodzakelijke aanpassingen om de afname van de eindtoets in 2023 goed te laten verlopen.
 • Kandidaten met een beperking: Er wordt onderzocht, of en zo ja welke aanpassingen in Facet nodig zijn om ook kandidaten met een beperking op een verantwoorde wijze (digitale) examen te kunnen laten doen.