Facet Wiki

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen




Facet 11


Systeemeisen voor Facet

Systeemeisen Facet

Vooraankondiging wijzigen systeemeisen FAO servers Facet 12


uBCLD Download (v12.9):

PXE en Dual Boot versie | SHA 512 BCLD | Handleiding uBCLD PXE en Dual Boot

USB versie | SHA 512 BCLD | Handleiding uBCLD USB Boot


Mac OS Afname App Download:

Mac OS Afname App | Installatiehandleiding Mac OS Afname App


PC App Portaal (Portaal App) Download:

Windows 64-bit versie | Installatiehandleiding Windows versie

Windows 32-bit versie Installatiehandleiding Windows versie

OS X versie | Installatiehandleiding OS X versie

Linux 64-bit | Installatiehandleiding Linux versie


FAO 11.x.x ISO Download

FAO 11.4.1 ISO | Installatiehandleiding FAO server

FAO 11.4.1 SHA512


Installatiehandleiding Chromebook Afname App (CrOS App) Download
Installatiehandleiding Chromebook Afname App



Facet Forum
Registreer en Login


Het Facet Forum is opgericht om scholen, leveranciers en andere partijen bijeen te brengen om zodoende ervaringen uit te wisselen rondom de implementatie en het gebruik van de Facet software. Tevens wordt het forum gebruikt om gezamenlijk voor oplossingen te zorgen indien een partij tegen problemen aanloopt met de Facet software of de implementatie ervan.

Wilt u meepraten op het Facet Forum, problemen neerleggen, oplossingen aandragen of gewoon meelezen? Registreer u dan op het Facet Forum:
Registreer en Login



Let op; Wij verzoeken u om tijdens de registratie zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail accounts van het schooldomein. Hotmail, Gmail en andersoortige e-mailadressen worden alleen toegelaten na overleg met de Helpdesk Facet.


Facet Portaal
Facet Portaal Login


In het Facet Portaal vindt u behalve de mogelijkheid om Afnameplanningen te maken ook de software en handleidingen. Op het Facet Portaal staan altijd de meest actuele softwareversies en handleidingen!
Klikvoor het Facet Portaal.

Klik voor de directe toegangnaar de software op het Facet Portaal.


Facet Helpdesk


De Helpdesk Facet is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00.

Telefonisch bereikbaar op 050 599 9925.
E-mail: helpdeskfacet@duo.nl

Let u erop dat u de benodigde informatie bij de hand heeft? De helpdesk zal u vragen naar:

  • Instellingscode en administratienummer van uw instelling.
  • E-mailadres.
  • Eventueel uw telefoonnummer (in geval er een terugbel afspraak wordt gemaakt).
  • BCLD versie indien het een BCLD gerelateerde vraag is.
  • PC Portaal App versie indien het een PC Portaal App gerelateerde vraag is.
  • Uw FAO id indien het een FAO server gerelateerde vraag is.


  • (protect)