Aan welke standaarden voldoet Facet?

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Facet voldoet aan de volgende standaarden:

Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA (Onderwijsdomein)

Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.

Schema van Beheerder EdustandaardDutch Exam Profile (DEP) (Sector PO Sector VO Sector BVE)

Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.

DEP van Beheerder EdustandaardEDEXML (Sector PO Sector VO)

Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school.

EDEXML van Beheerder EdustandaardEdukoppeling Transactiestandaard (Onderwijsdomein)

Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs.

Edukoppeling van Beheerder EdustandaardInterne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) (Sector BVE)

Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling.

iUD van Beheerder EdustandaardUWLR (Sector PO Sector VO Sector BVE)

Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.

UWLR van Beheerder EdustandaardUitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) (Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO)

Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI.

NLQTI van Beheerder EdustandaardDutch Exam Profile (DEP)

Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen

DEP van Beheerder Edustandaard