Categorie:BCLD vragen en tips

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Algemene BCLD vragen

Werken de Realtek RTL8821CE/RTL8822CE WIFI adapters met uBCLD + Secure Boot?

De RTL8821CE/RTL8822CE WIFI adapters hebben geen gesignde drivers voor Secure Boot voor Linux systemen.

Dat houdt in dat systemen deze adapters alleen kunnen gebruiken als Secure Boot wordt uitgeschakeld en/of legacy support wordt ingeschakeld.


Dit is geen uBCLD probleem. De fabrikant heeft nog geen gesignde (open source) drivers opgeleverd voor Linux.


In de praktijk zal dat betekenen dat wanneer Secure Boot is ingeschakeld, de WIFI adapter geen verbinding met het draadloze netwerk kan maken.


Wordt Legacy ondersteund?

De uBCLD heeft Legacy ondersteuning. Dat betekent dat ook oudere hardware (meestal) kan worden gebruikt.

Dit heeft natuurlijk wel een houdbaarheid: Legacy is al enkele jaren uitgefaseerd door fabrikanten (Intel heeft bijvoorbeeld in 2020 Legacy volledig laten vallen). UEFI, al dan niet met Secure Boot is nu de standaard.


Besturingssystemen zoals Ubuntu worden continue bijgewerkt, nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Soms is het noodzakelijk dat er vanuit de hardwareleverancier (of PC/Laptop fabrikant) nieuwe drivers worden gemaakt waarmee nieuwe functionaliteite en dus nieuwe versies van besturingssystemen worden ondersteund. Omdat Legacy is uitgefaseerd, Legacy drivers (vrijwel) niet meer worden bijgewerkt, wordt de kans op niet werken van Legacy hardware steeds groter.


Alhoewel Legacy nog wel wordt ondersteund, zal dus niet alle oude hardware gaan functioneren. We zagen al in eerdere BCLD versies (toenmalige Fedora versies) dat niet alle Legacy machines werken. Hoe ouder, hoe groter de kans dat het niet werkt.

Met de Ubuntu BCLD is dat niet anders. 10 jaar oude legacy hardware zal een grotere kans hebben om niet te functioneren dan 3 jaar oude legacy hardware (mede afhankelijk van aanwezigheid van drivers en redenen hierboven genoemd). Nu is het natuurlijk sowieso niet aan te raden om te blijven werken met machines die op leeftijd zijn en waar de fabrikant zelf al geen ondersteuning meer op zal geven (denk aan verouderde BIOS versies).


Samenvattend; Er is Legacy ondersteuning. Garanties op werking van (zeer) oude machines kunnen we niet geven. Ook voor Legacy hardware geldt dat dit met Ubuntu 22.04 LTS moet kunnen werken en dan met de open source drivers. Als deze open source drivers niet aanwezig zijn, dan zal de hardware niet werken.

Probeer hoe dan ook de BIOS versies up-to-date te houden. Nieuwere BIOS geeft vaak betere werking met nieuwere besturingssystemen.


In de systeemeisen wordt vermeld dat de computers Ubuntu compatible moeten zijn. De uBCLD start niet op mijn machine, terwijl een LiveCD van Ubuntu wel start.

In de systeemeisen wordt vermeld dat de hardware Ubuntu moet ondersteunen. De BCLD maakt gebruikt van een Ubuntu systeem waar open source drivers worden gebruikt (eis vanuit de overheid). Dat betekent dat de hardware Ubuntu moet kunnen draaien zonder dat er gebruik gemaakt moet worden van propriertary software (eigendomssoftware, meestal van de fabrikant). Propriertary is (meestal) door de hardware fabrikant geleverde software dat geïnstalleerd kan worden om de hardware zo goed mogelijk te laten functioneren op een besturingssysteem.


Aangezien de BCLD gebruik maakt van open source software en de BCLD een gesloten systeem is, dat wil zeggen dat er geen additionele software aan toe te voegen is, kan er achteraf ook een geen gebruik gemaakt worden van propriertary software. Gebruikers kunnen zelf dus geen software aan de BCLD toevoegen, dat zou de BCLD en dus de afnames kwetsbaar kunnen maken.


Normaliter zal een fabrikant (basis) software leveren aan Linux. Dit is dan meestal open source firmware en drivers wat de door de fabrikant uitgebrachte hardware in de basis ondersteunt. Wat echter wil gebeuren is dat een fabrikant niet of te laat de drivers open source levert of men houdt de software als propriertary software. Dat houdt kortgezegd in dat deze software niet zomaar in een Linux systeem gestopt mag worden en mag worden uitgeleverd. Deze software kan immers ook onder een licentie vallen en mag daardoor niet door een ander worden verstrekt.


Als gevolg hiervan kan het gebeuren dat (vooral nieuwere) hardware probleemloos functioneert op een Windows OS, maar niet draait onder een open source Linux systeem. Een Linux LiveCD maakt vaak al gebruik van propriertary drivers waardoor t.o.v. open source drivers wel kan werken.


Soms maakt een computer gebruik van hardware wat al enige tijd open source ondersteuning heeft maar kiest de fabrikant ervoor de hardware op hun beurt weer aan te passen. Dat kan betekenen dat de hardware fysiek wordt gewijzigd of men voorziet de hardware van (nieuwere) firmware waarvoor geen open source ondersteuning is.

Denk aan:

 • Geluidskaarten geven geen geluid
 • Volume is niet aanpasbaar
 • BCLD start wel door maar beeld/zwart beeld
 • BCLD start zeer traag op
 • WiFi adapters werken niet


Vooral nieuwere HP en Dell machines en bepaalde hardware zoals Realtek 882xCE/Qualcomm WiFi adapters verzuimen soms te werken met open source Linux drivers. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat de benodigde (open source) drivers nog niet aanwezig zijn. Alhoewel deze vaak in een nieuwere kernel toegevoegd worden, kan Facet/Duo geen invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van deze open source drivers. Zodra er een BCLD voor een nieuw schooljaar wordt gemaakt, kiezen we voor de meest recente Linux release die op dat moment beschikbaar is, stabiel is en de daarbij horende kernel.


De uBCLD wordt enkele maanden voor een nieuw schooljaar vastgelegd. De periode tot aan het nieuwe schooljaar wordt gebruikt om de BCLD te (hack)testen.


Is er hardware in gebruik dat pas met een latere kernel wordt ondersteund? Waar mogelijk maken we een aangepaste BCLD met nieuwere kernel maar wij kunnen geen garantie geven op de werking van hardware.


Wat is het nut van een systeemcheck bij gebruik van een afname cliënt zoals de BCLD en waarom moet een onderwijsinstelling een systeemcheck doen?

Elk schooljaar worden er nieuwe Facet cliënts ontwikkeld en in gebruik genomen. In geval van de BCLD betekent het dat de interne componenten worden bijgewerkt en dat er gebruik wordt gemaakt van de op dat moment meest stabiele Ubuntu release en bijbehorende kernel. Dit doen we behalve in het kader van de veiligheid voor de afnames ook uit het oogpunt van hardware-ondersteuning. En dat doen we ieder schooljaar!


Betekent het dat per definitie dat alle hardware wat in het verleden heeft gewerkt met een oudere versie van de BCLD ook werkt met de huidige BCLD?

- Nee! Dat is niet het geval. Soms wordt de ondersteuning voor oudere hardware stopgezet of uitgefaseerd omdat deze oudere hardware de ontwikkelingen dan niet meer bij kan houden. Dit zou tijdens afnames voor stabiliteit problemen kunnen zorgen. Vaak gaat het dan om hardware waarvan de fabrikanten zelf al enige jaren geen nieuwe BIOS updates meer verstrekken of waarvan in Windows de hardware al niet meer met eigen, maar met standaard Windows drivers werkt.


Betekent het dat alle nieuwe hardware wat de scholen aanschaffen ook per definitie werkt met de BCLD?

- Nee! Alhoewel er bij elke Ubuntu release nieuwe hardware ondersteuning wordt toegevoegd betekent het niet dat alle nieuwe hardware out-of-the-box met Linux werkt. Zo zijn er fabrikanten die zelf hun hardware aanpassen en deze specificaties weliswaar direct met Microsoft delen, deze specificaties worden niet (direct) met de Linux bouwers en community gedeeld. Hierdoor kan het langer duren eer de nieuwe hardware, die dan al wel onder Windows werkt, ook onder Linux (dus met de BCLD) werkt.


Wat betekent dit concreet voor dit schooljaar (2022~2023?)

- Voor Facet 11 betekent het dat de BCLD gebruik maakt van Ubuntu 22.04 met minimaal kernelversie 5.15. Dat betekent dat de gebruikte hardware moet kunnen werken met Ubuntu 22.04 en kernel 5.15.

Grofweg 95% van de nu gebruikte hardware zal vlekkeloos functioneren.


Hoe weet ik dat mijn hardware werkt?

- Hier komt de systeemcheck van pas: In Facet stellen wij elk jaar een systeemcheck (FT check) beschikbaar voor zowel VO als MBO. Deze systeemcheck hanteren wij al sins de beginjaren van Facet. Met een systeemcheck kan de onderwijsinstelling controleren of de gebruikte hardware en infrastructuur in staat is om een afname met Facet te doen.


Een systeemcheck dient óók te worden gedaan indien men besluit tot een hardware of een infrastructuur wijziging, bijvoorbeeld bij aanschaf van nieuwe laptops of een netwerkwijziging. Dit om te voorkomen dat men vlak voor een daadwerkelijke afname (dus als kandidaten al klaar zitten) er achter komt dat de cliënt niet in Facet kan opstarten.


De reden voor de systeemchecks is eenvoudig:

Mocht blijken dat een systeemcheck niet lukt, dan kan door analyse (door de Helpdesk Facet in overleg met de afname locatie) worden nagegaan waar de oorzaak ligt van het niet succesvol kunnen afnemen van een systeemcheck. Soms is de oorzaak te herleiden tot de gebruikte hardware (of een instelling) of is de oorzaak te herleiden tot de infrastructuur zelf. Dit kan dan vaak aan de kant van de onderwijsinstelling worden opgelost.


Soms lukt een systeemcheck echter niet omdat na analyse door de Helpdesk Facet blijkt dat de gebruikte hardware niet werkt met de BCLD. In dat geval kunnen wij samen met onze ontwikkelaar naar een oplossing zoeken. Is de oplossing aanwezig en uitvoerbaar, dan kan het betekenen dat wij een aangepaste BCLD gaan uitleveren aan de betreffende onderwijsinstelling. Dit kost echter de nodige tijd. Dit is al gauw een kwestie van weken en niet van uren of dagen. En dit is weer een reden van het tijdig uitvoeren van een systeemcheck.


Helaas zien wij steeds vaker dat scholen pas ten tijde van een afnameperiode eventuele problemen melden met een Facet afname cliënt. Soms omdat scholen vinden dat ze geen systeemcheck hoeven te doen omdat 'het vorig jaar wel werkte'.

De laatste maanden zien wij echter ook dat scholen nieuwe hardware aanschaffen, geen systeemcheck uitvoeren en bij de start van een examen er achter komen dat de nieuw aangeschafte hardware niet werkt in Facet.

Onze Helpdesk kan soms niet anders dan aangeven dat de hardware (nog) niet ondersteund wordt in de BCLD of Linux en dat een systeemcheck dat (preventief) had kunnen aantonen. Alhoewel geen leuke boodschap, soms is dit nu eenmaal het geval. Indien er tijdig een systeemcheck met deze nieuwe hardware was afgenomen, dan had de Helpdesk misschien alsnog tijdig een oplossing kunnen aanreiken.

Hier geldt dus: Een systemcheck kan bepalend zijn voor afnames in Facet.


En als laatste willen wij u meegeven:

Wilt u nieuwe hardware aanschaffen en u heeft hardware op het oog én deze hardware moet voor afnames in Facet worden ingezet? Neem dan tijdig contact op met de Helpdesk Facet en leg bij hen de vraag neer of de hardware die u op het oog heeft ook werkt met Facet. Wij kunnen op korte termijn aangeven (i.o.m. de BCLD ontwikkelaar) of de BCLD direct werkt of dat er een aanpassing nodig zal zijn.


Kan ik de BCLD gebruiken met Secure Boot?

Ja, dat kan met USB boot.


Ubuntu heeft ervoor gezorgd dat bepaalde onderdelen (Shim, Grub, kernel) die de USB Boot versie gebruikt reeds gesigned zijn voor Secure Boot. USB boot was de eerste en primaire vorm van de BCLD die wij hebben uitgeleverd. Deze manier van BCLD boot is dus volledig Secure Boot signed!


Netwerk boot


De BCLD werd al vaak gebruikt met iPXE. iPXE is niet gesigned voor Secure Boot. iPXE is daarnaast een opensource bootloader/firmware van een derde partij, niet van Facet/Duo.


We hebben wel (diverse) eigen iPXE ontwerpen ingediend bij Microsoft om deze ondertekend te krijgen. Immers, Secure Boot vereist een Microsoft certificaat.

Ondanks vele (vruchteloze) pogingen om iPXE door Microsoft te laten signen voor Secure Boot, heeft Microsoft dit keer op keer geweigerd. De ontwerpen werden zonder verdere opgaaf van reden afgekeurd. Wij vermoeden dat het heeft te maken met de complexiteit. Alle onderdelen zoals de binairies en tools moeten dan worden gesigned en dat is veel werk.


Via iPXE is de BCLD dus niet te gebruiken voor Secure Boot.

Met uBCLD kan in principe met de 'oude' iPXE setup worden gewerkt. Er hoeven t.o.v. de bestaande configuratie voor de Fedora BCLD alleen bootparameters aangepast te worden, de naam van de ISO opgegeven te worden en de locatie van de ISO (deze wordt bijvoorbeeld op een HTTP server geplaatst) mee te geven.


Nog steeds wordt kernel/initrd op de oude manier meegegeven.


Zie het volgende voorbeeld wat wij zelf gebruiken wat betreft de boot parameters (let hier op de http verwijzing en de bootparameters)


Boot parameter.PNGPXE boot met Secure Boot

De uBCLD kan wél werken met PXE boot met Secure Boot:

De oplossing hiervoor is om een ander type server te gebruiken: Een Linux server met dnsmasq. Dnsmasq is een tool waarmee over het netwerk heen een systeem opgestart kan worden wat gebaseerd is op Linux.

Hiermee wordt het mogelijk om wel de Ubuntu BCLD op te starten met Secure Boot; Vanaf deze Linux server wordt de controle wel juist doorgegeven.


Scholen/afname-instellingen die gebruik willen maken van Secure Boot zullen voor Ubuntu BCLD dus een Linux server met dnsmasq moeten inrichten.


Meer informatie kunt u vinden in de handleiding uBCLD.


Let op: Wij kunnen geen ondersteuning bieden op het opzetten van een netwerk met Secure Boot. Dit valt buiten de scope van Duo/Facet. In dit geval gaan we uit van de kennis van de systeembeheerder(s).


Dual boot

Ook wordt er binnen het onderwijsveld soms gewerkt met dual boot loaders. Deze bootloaders zijn allen van derde partijen, niet van Facet/Duo.


Voor alle bootloaders geldt; Alle onderdelen van de bootloader dienen gesigned te zijn voor Secure Boot. Veelal zijn dual bootloaders niet meer dan een versie van Grub. Om Ubuntu met Secure Boot te kunnen starten hebben de bootloaders een gesignde Shim, Grub en kernel nodig. Geen enkele (dual) bootloader die wij kennen bevat de gesignde onderdelen voor Secure Boot.


Sowieso is de uBCLD niet getest met een Dual Boot systeem. Dit is dan ook geen officiële opstartmethodiek vanuit Duo/Facet.


Het is ook niet bekend of de uBCLD kan worden gestart met een Dual Boot systeem, met of zonder Secure Boot.


Conclusie: De primaire vorm van de BCLD die Facet/Duo levert is USB Boot. Deze is dus wél te gebruiken i.c.m. Secure Boot.


Om over na te denken

Netwerkboot is per definitie onveilig. Nu komen bij veel systeembeheerder de wenkbrauwen al omhoog. Immers, ik heb mijn netwerk volledig dichtgezet en ik bepaal wat er gebeurt en wat er binnenkomt.

Helaas.

Secure Boot i.c.m. netwerkboot is wel te realiseren (zie hierboven en de uBCLD handleiding) maar soms ben je afhankelijk van software van derde partijen (zoals bestanden gebruiken van andere bedrijven, waardoor je onder andere zelf de mogelijkheid verliest om mooie menu's te configureren en je geen zeggenschap hebt over de inhoud van deze bestanden en je dus ook niet weet of deze bestanden onwenselijk gedrag kunnen vertonen - al dan niet zichtbaar. Zonder een Microsoft infrastructuur met WDS en gesigneerde images is Secure Boot over het netwerk waarschijnlijk niet te realiseren zonder dergelijke concessies.

Microsoft zal daarnaast custom bootloaders zoals GRUB4DOS en custom netwerkboot omgevingen zoals iPXE waarschijnlijk nooit signen. Deze binaries zijn namelijk vaak te complex en hebben te veel interne tools en programma's die allemaal stuk voor stuk gesigned zouden moeten worden. Bij een update van een dergelijk programma moet het signen wederom opnieuw gebeuren.

Daarnaast kun je binnen een omgeving met netwerkboot ALTIJD man-in-the-middle spelen en images gaan onderscheppen. In netwerkboot zijn images normaal gesproken niet versleuteld: Zouden deze wel zijn versleuteld dan kost dat een enorme hoeveelheid performance en mogelijk stabiliteit van het netwerk.

Dus: Secure Boot met BCLD is alleen echt veilig, wanneer je de USB-methode gebruikt. Ubuntu had hier immers al voor gezorgd. In het geval van Windows bootloaders zoals Grub2Win of GRUB4DOS (GRUB4UEFI) zouden deze dan gesigned moeten worden door Microsoft. Volgens de vele forums waar ook met regelmaat techbedrijven reageren, zal dat nooit gebeuren.


Kan ik handmatig het geluidsvolume instellen?

Ja, het is mogelijk om met behulp van een parameter het geluidsvolume zelf in te stellen.


Stel dat het gewenste geluidsvolume 60% van normaal is, dan kan als parameter worden ingesteld:


bcld.audio.default.playback_vol=60


In de uBCLD configuratie ziet dit er als volgt uit:

#
#

set bcldparameters="bcld.audio.default.playback_vol=60"


Ook hier geldt; Voer ruim voor de eerste echte afnames een FT check/systeemcheck uit om dit soort problemen op tijd te herkennen.

Mijn computer start goed op. Tijdens een afname of systeemcheck hoor ik geen geluid via de speakers of headset

Een Intel module wat in Ubuntu aanwezig is probeert in sommige gevallen automatisch een automatische detectie te doen van de onboard speaker of microfoon wat niet goed gaat. Als gevolg zal er geen geluid zijn.

Door een parameter aan de uBCLD toe te voegen kun je normaliter wel geluid krijgen.

De parameter is: snd_hda_intel.dmic_detect=0


Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname snd_hda_intel.dmic_detect=0"


Is het mogelijk een tweede, groter scherm aan te sluiten?

Alhoewel dit niet officieel onder de ondersteuning van de BCLD valt, is het vaak wel mogelijk om een tweede scherm op de afnamecomputer aan te sluiten als bijvoorbeeld het originele scherm te klein is.

Omdat het examen op slechts één (1) scherm getoond mag worden betekent het wel dat het originele scherm tijdens de afname wordt uitgeschakeld.

Als u een tweede scherm heeft aangesloten, bijvoorbeeld via VGA of HDMI, dan kunt u de BCLD een parameter meegeven waarmee de BCLD wordt 'verteld' om het tweede scherm te gebruiken tijdens de afname. Wanneer de machine wordt opgestart, zal het kleine scherm vaak het opstartdeel laten zien, zodra de BCLD naar de afname-omgeving gaat wordt het tweede scherm geactiveerd en het originele scherm wordt uitgeschakeld.


De parameter die kan worden gebruikt is: video=eDP-1:d


Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname video=eDP-1:d"


Let op: Afhankelijk van de door de computer gebruikte chipset is het mogelijk dat deze parameter niet (altijd) werkt.
Kan ik zelf de resolutie van de uBCLD instellen?

De BCLD zal normaliter automatisch de hoogst haalbare resolutie gebruiken van het beeldscherm. Heeft u een Full HD beeldscherm? Dan zal de BCLD de resolutie normaliter instellen op 1920x1080 (ofwel 1080p).

In een heel enkel geval kan het gebeuren dat de handshake tussen beeldscherm en BCLD niet optimaal verloopt waardoor een andere 'veilige' resolutie wordt gebruikt die door de meeste beeldschermen wordt ondersteund. Helaas is dit doorgaans niet de hoogst mogelijke resolutie, maar een lagere resolutie, waardoor datgene wat op het scherm getoond wordt als 'te groot' wordt ervaren. Mogelijk wilt u daarom zelf een andere resolutie instellen. In dat geval kunt u een parameter toevoegen aan de BCLD waarmee u de BCLD op een gekozen resolutie instelt (uiteraard moet het beeldscherm deze resolutie wel ondersteunen).

De parameter die kan worden gebruikt is: bcld.display.resolution=


Als u bijvoorbeeld een resolutie wenst te gebruiken van 1600x900, dan stelt u in (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.display.resolution=1600x900"


Let op: De EDID of DisplayID van de computer dient dit wel te ondersteunen. Ondersteunt de computer het handmatig instellen van de resolutie niet, dan zal dit ook geen of niet het gewenste effect hebben.De BCLD werkt niet wanneer er een machine wordt gebruikt die draadloos wordt verbonden en beschikt over een RTL8821CE chipset waarbij secure boot is ingeschakeld?

De RTL8821CE werkt momenteel wel met de BCLD. Hiervoor dient echter Secure Boot in de BIOS/EFI uitgeschakeld te worden. De driver die ervoor zorgt dat deze chipset goed werkt is niet ondertekend. Door secure boot uit te schakelen kan deze driver alsnog worden geladen.

Voor eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn in de BIOS/EFI dient u de handleiding van uw computer te raadplegen of neem contact op met de leverancier/fabrikant van uw computer. De Helpdesk Facet kan u slechts beperkt ondersteunen in het laten functioneren van deze chipset.De uBCLD lijkt in eerste instantie de normale opstartprocedure te doorlopen. Het scherm wordt al snel in de opstartprocedure zwart.

In een enkel geval kan het voorkomen dat het scherm op 'zwart' gaat.


Ervaart u een zwart scherm, dan kunt u een parameter aan de uBCLD toevoegen. Deze parameter is 'nomodeset'.


Door het toevoegen van deze specifieke parameter kan mogelijk het bovenstaande probleem worden verholpen.


Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):


#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname nomodeset"
*Ervaart u problemen, ook na het toevoegen van de parameter, neem dan contact op met de Helpdesk Facet. De Helpdesk kan u helpen om deze problemen op te lossen.


De uBCLD ‘stil’ krijgen tijdens het starten

De uBCLD toont tijdens het starten verschillende meldingen. Deze meldingen kunnen overkomen als foutmeldingen maar zijn slechts informatief van aard. De meldingen (de hoeveelheid en wélke meldingen precies) die worden getoond kunnen verschillen per machine, BIOS versie/instellingen en model computer.


Het is echter wel mogelijk om zo min mogelijk (informatieve) meldingen op het beeld te krijgen tijdens het starten. Alleen systeemspecifieke meldingen die niet onderdrukt kunnen worden zullen dan worden getoond.

Daarvoor dient de parameter quiet loglevel=0 systemd.show_status=auto rd.udev.log_priority=3 selinux=0 aan de BCLD toegevoegd te worden.

Als parameter ziet dit er als volgt uit:


#
#

set bcldparameters="quiet loglevel=0 systemd.show_status=auto rd.udev.log_priority=3 selinux=0"De uBCLD verbindt niet met mijn draadloze netwerk/SSID wordt niet gezien

Het kan gebeuren dat de uBCLD niet verbindt met een draadloos netwerk. In sommige gevallen kan het helpen om het kanaal van de draadloze router of Accesspoint aan te passen.


Afhankelijk op welke band de draadloze router of Accesspoint uitzendt, 2.4GHz of 5GHz, kan daarop het kanaal worden aangepast. Veelal staan draadloze routers of Accespoints op een 'automatische selectie' ingesteld. Dat wil zeggen dat de draadloze router of Accesspoint zelf bepaalt welk kanaal er wordt gebruikt. Dit kan soms betekenen dat er een kanaal wordt gebruikt wat niet (goed) door drivers van de draadloze kaart wordt opgepakt of wordt gezien.

 • Dat Windows dan wél op datzelfde kanaal met dezelfde draadloze kaart een verbinding kan maken zegt helaas niets.


Normaliter kan men inloggen op een webbased pagina van de wireless router of Accesspoint en bij de draadloze instellingen het kanaal aanpassen. In geval van een 2.4 GHz netwerk helpt het veelal om een lager kanaal (2 of 3) of een hoger kanaal (9 of 10) te kiezen. Kanalen 12/13/14 worden niet door alle draadloze apparaten en/of drivers ondersteund. Probeer deze kanalen dan ook te vermijden.


Let op; Het aanpassen van dergelijke settings valt niet onder de ondersteuning van de Facet Helpdesk. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het aanpassen van deze settings of zijn er onduidelijkheden bij het aanpassen, raadpleeg dan de handleiding van de draadloze router of Accespoint of neem contact op met de leverancier van het apparaat.

Let op 2; Mocht het aanpassen van de draadloze kanalen niet helpen, dan kunt contact opnemen met de Facet Helpdesk. Het kan zijn dat er een logging gemaakt dient te worden van de uBCLD waaruit de Helpdesk kan opmaken of er andere problemen de oorzaak zijn van het niet kunnen verbinden.De helderheid van het scherm varieert tijdens afnames

Normaliter zal de uBCLD een willekeurig scherm op de juiste helderheid instellen. In een enkel geval zal het scherm te donker kunnen ogen of kan de helderheid van het scherm tijdens een afname variëren. Is dat het geval, dan kan met behulp van een parameter de helderheid van een scherm worden aangepast.


#
#

set bcldparameters="bcld.display.brightness:"


Om de maximale helderheid van een scherm in te kunnen stellen, ofwel 100%, dan kan deze op ‘100’ worden ingesteld. Wilt u het scherm op 80% van de maximale helderheid instellen, dan stelt u deze op ‘80’ in.


Voorbeeld van maximale helderheid:

#
#

set bcldparameters="bcld.display.brightness:100"


Voorbeeld van 80% helderheid:

#
#

set bcldparameters="bcld.display.brightness:80"Overige, mogelijk bruikbare parameters:

#
#

set bcldparameters="acpi_backlight=vendor"


#
#

set bcldparameters="acpi_backlight=vendor xbacklight +100"


#
#

set bcldparameters="video.use_native_backlight=1 acpi_backlight=native acpi_osi="Dell Optiplex 3040: Geen geluid met aangesloten headset (3.5mm jack)

Schakel in de BIOS van de computer in de menu-optie 'Audio' de 'Internal Speaker/Microphone' in. Veelal staat deze uit.

Door deze optie in te schakelen zal de headset geluid produceren bij gebruik van de uBCLD.Acer Spin (o.a. 1SP111-31 series) start niet op met de uBCLD

Om op een machine zoals de Acer Spin de BCLD te kunnen starten, is het noodzakelijk om een aantal BIOS instellingen aan te passen:

 • Ga naar het BIOS
 • Ga naar het tabblad ‘Main’
 • Zet Netwerk Boot op ‘Enabled’
 • Zet F12 Boot Menu op ‘Enabled’
 • Sla dit op
 • Wanneer de Acer Spin nu wordt gestart met de BCLD USB stick aangesloten, kunt u via het F12 menu kiezen om te starten via de USB stick. De naam/merk/type aanduiding van de USB stick wordt vermeld. De uBCLD wordt gestart.

  Dell Optiplex (o.a. 9030 AIO) start niet op met de uBCLD

  Als een Dell Optiplex (o.a. 9030 AIO) niet start, controleer in het BIOS of bij de 'Fastboot' optie de juiste instelling staat. Een Dell Optiplex dient de 'Fastboot' optie 'Thorough' ingesteld te hebben.

 • Ga naar het BIOS.
 • Ga onder 'Settings' naar 'POST Behavior'.
 • Kies 'Fastboot' en selecteer 'Thorough'.
 • De optie 'Thorough' zorgt ervoor dat alle aanwezige hardware wordt geinitialiseerd en wordt geconfigureerd.

  Op een HP Pro One 400G2/600G2/800G3 wordt er dubbel beeld weergegeven wanneer de uBCLD wordt gestart in Legacy mode (Niet Oplosbaar vanuit HP)

  Wanneer treden deze problemen op?

  Dit probleem treedt voornamelijk op wanneer de machines in de normale Legacy modus zijn ingesteld, ofwel BIOS mode (Onder Windows boot zijn er geen problemen). Zoeken op Internet leert dat met bijna alle Pro One modellen optreedt wanneer er met Linux wordt gewerkt.


  Worden de machines in EFI modus gestart, dan is het beeld goed, maar worden door het EFI karakter andere delen van de hardware niet direct herkend (netwerkkaart, USB, soms de harde schijf niet). Uiteraard zal het PXE booten niet werken als de netwerkkaart niet wordt herkend. Via 'Option ROM' zal u onder meer de netwerkkaart op (U)EFI moeten instellen. Option ROM's zit in een ander deel van het menu, moet men dus apart instellen.


  Waardoor worden deze problemen veroorzaakt?

  Er is een verschil in VGA timing tussen legacy en EFI op deze machines. Er schijnt ook een Intel firmware in de BIOS te zitten die volgens Intel/HP zelf corrupt kan zijn en beeldverstoringen kan geven.

  Het grootste probleem met deze HP's is dat ze indien ze via BIOS/Legacy booten er dus andere timings voor de aansturing van de beeldpanels geconfigureerd zijn dan via EFI boot. De timings die ze onder BIOS/Legacy krijgen leveren problemen op met bepaalde merken panels. Het is helaas alleen niet inzichtelijk welk merk panel er in welke HP machine zit.


  Het grote nadeel:

  BIOS en EFI gebruiken verschillende bootloaders en partitie layouts. Bij BIOS wordt de bootcode in de MBR gezet, dat is een stukje schijf voor de partities beginnen.

  Met EFI wordt er met GPT gepartitioneerd en staan de bootloaders in bestandjes op een speciale EFI system partitie.

  Als gevolg daarvan kan een systeem dat onder BIOS geïnstalleerd is niet booten onder EFI en andersom. De bootloaders zijn uitwisselbaar. Als je van BIOS(legacy) <-> EFI schakelt of andersom, moet je of redelijk handig zijn en dingen met de hand recht kunnen zetten of herinstalleren. Als systeembeheerders normaliter een image uitrollen via WDS/SCCM/Ghost etc. is herinstalleren waarschijnlijk redelijk vlot gedaan, mits alles opnieuw geïnstalleerd kán worden. Met de hand meerdere machines herinstalleren is geen pretje.

  HP levert deze systemen standaard uit in (U)EFI mode maar veel scholen zetten deze op BIOS/Legacy en installeren dan Windows. Resultaat is dan wel een Windows die werkt maar geen werkende BCLD/Linux.


  Voor scholen betekent het: Wil men werken met de uBCLD dan kan dat, MITS men de BIOS settings aanpast om te starten in(U)EFI en de Option ROM’s hier ook op zetten (anders ziet het systeem de netwerkkaart niet). Nadeel is dan wel dat men na gebruik van de BCLD de instellingen weer terug moet zetten om Windows te kunnen gebruiken óf men dient Windows te herinstalleren wanneer het systeem op (U)EFI staat.


  Gezien dit probleem op alle vrijwel alle Linux distributies optreedt zal een oplossing van HP moeten komen, wellicht in de vorm van een nieuwe BIOS release. HP heeft case ID: 5005482164 aangemaakt. Gebruikers met dergelijke problemen kunnen ook HP hiervoor benaderen. Hoe meer mensen dit bij HP melden, des te meer urgentie HP er aan zal kunnen geven.


  Update: HP zal géén aanpassing in het BIOS doen. HP raadt dan ook aan om waar mogelijk de machines op (U)EFI te zetten omdat sommige besturingssystemen volgens HP een betere performance hebben met EFI (Windows 7 64-bit, Windows 8 en Windows 10). Daarbij is de 'legacy' BIOS standaard verouderd en worden nieuwe computers uitgeleverd met UEFI. Legacy wordt niet meer ondersteund door HP wat betreft updates.  De BCLD lijkt op te starten maar het lijkt alsof het Facet Portaal wordt getoond in plaats van de afname-omgeving?

  Als er een typefout wordt gemaakt in de afname URL, dan kan het gebeuren dat niet de afname-omgeving wordt getoond maar het Facet Portaal. Ook het niet meegeven van de (juiste)aanhalingstekens in de parameter kan resulteren in het openen van het Facet Portaal in plaats van de Afname-omgeving.

  Het is eenvoudig te achterhalen of het Facet Portaal wordt geopend of de Afname-omgeving.

  In het Facet Portaal wordt gevraagd om een inlognaam en wachtwoord, in de Afname-omgeving wordt gevraagd om een inlognaam en een toegangscode. Zie het verschil in de afbeeldingen hieronder.  Kan de uBCLD met spaties in het SSID werken?

  Wanneer er conform de handleiding gebruik wordt gemaakt van Based64 encoding, dan wordt het SSID (dus met spaties) met Base64 codering weggeschreven en kan de uBCLD zonder problemen verbinden.


  Stel dat uw SSID 'Facet WLAN' heet en uw WPA sleutel bestaat uit de tekens 'Facet1234' en deze gegevens codeert, dan zal de BCLD wél kunnen starten zonder dat u het SSID in uw router of AP hoeft aan te passen.

  Als er dan een parameter wordt ingesteld met een Based64 encoding, dan zal dit er als volgt uitzien als we de eerdere genoemde SSID en WPA sleutel gebruiken. Let op; In dit voorbeeld maken we gebruik van de online afname-omgeving en de juiste beginparameters (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3 van de BCLD handleiding):

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.wifi.ssid=RmFjZXQgV0xBTg== bcld.wifi.psk=RmFjZXQxMjM0"


  Zie voor meer informatie: Base64 encoding

  • Let op: Base64 encoding is geen harde vorm van beveiliging. De school/instelling blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de WiFi wachtwoorden.  Problemen met starten (langdurig starten of blijven hangen in het splashscreen (O.a. Dell 3350 en andere machines met ACPI)

  Machines met ACPI, zoals de Dell Latitude 3350, kunnen problemen krijgen met de IRQ toewijzingen tijdens het starten van de uBCLD. In de praktijk zal het betekenen dat de netwerkkaart dezelfde IRQ krijgt toegewezen als een ander apparaat. Dat kan resulteren in het langdurig blijven starten en/of het blijven hangen in het splashscreen van de BCLD. Soms zal de machine wel doorstarten.

  De Dell Latitude 3350 heeft bijvoorbeeld een bekend probleem met de onboard ethernet adapter en het touchpad. Er zit een fout in de BIOS (touchpad probleem is vanaf BIOS versie A09 opgelost) waardoor als Linux (uBCLD) start (Linux rapporteert een ander ACPI level dan Windows) de BIOS een IRQ toewijst aan de netwerkkaart (en touchpad) wat gereserveerd is voor een ander apparaat in het systeem. Door de toevoeging van één van de onderstaande parameters start de kernel anders op (zonder ACPI ondersteuning) en wijst het BIOS wel een bruikbare IRQ toe.

  Ervaart u deze problemen, dan dient u "noapic acpi=noirq" of "acpi=off" als parameter mee te geven in de bcld.cfg. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname noapic acpi=noirq"


  of


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname noapic acpi=off"


  Heeft u een ander model dan de Dell Latitude 3350 dan dient u bij de fabrikant te controleren of er een BIOS update beschikbaar is die deze problemen kan oplossen. Is dit het geval, dan kunt de BCLD zonder additionele ACPI parameter gebruiken.  Het beeld wordt klein weergegeven/klein geschaald op een machine met een Full HD/Quad HD/4K/5K/Retina scherm

  In sommige gevallen wordt het beeld van de BCLD heel klein weergegeven wanneer er gebruik wordt gemaakt van een computer met een Full HD/Quad HD/3K/4K/5K scherm.

  In dat geval dient u "bcld.scale_factor=x" mee te geven aan de start parameter waarbij x de vergrotingsschaal is. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving en een vergroting van 2 wordt gebruikt):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.0"


  Als voorbeeld: Op een scherm met een 3K resolutie (met resolutie 2880x1800) is bijvoorbeeld een scaling factor van 2.4 van toepassing. De daarbij gebruikte parameter is dan:

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.4"


  Let op: Scaling zorgt ervoor dat de resolutie van het scherm wordt gedeeld door de scaling factor. Een te grote scaling factor kan betekenen dat de resolutie die wordt gebruikt te laag wordt.

  Als voorbeeld : Er wordt een scaling factor toegepast van 1.5 op een Full HD scherm (1920x1080p). Een Full HD scherm, waarbij de native resolutie 1920x1080 is, zal dan een effectieve resolutie hebben van 1280x720. Immers, 1920x1080 gedeeld door 1.5= 1280x720.

  Aangezien Facet een minimale resolutie nodig heeft op de afnamemachines van 1024x768, betekent dit dat men een foutmelding krijgt dat de resolutie niet klopt/te laag is. In dat geval dient men een scaling factor toe passen waarbij de behaalde resolutie binnen de gestelde minimale scherm resolutie ligt die Facet vereist (1024x768).


  Mac specifieke vragen

  Werkt de uBCLD met Mac computers?

  De uBCLD is niet specifiek ontworpen om te kunnen worden gebruikt op Mac Computers.


  Oudere machines

  De oudere machines starten wellicht wel goed (deze hebben vaker generieke hardware dan nieuwere machines), alhoewel dit niet kan worden gegarandeerd. De ondersteuning van Apple en Broadcom aan de Linux community is al jaren vrijwel niet bestaand waardoor drivers veelal niet beschikbaar zijn en de machines niet (goed) functioneren.


  Recentere machines

  Apple heeft recentere computers o.a. uitgerust met een T2/T3 chip die de machines op hardwareniveau beveiligen. Deze beveiliging is door Apple dusdanig sterk gemaakt dat een ander OS, zoals Linux, niet kan starten of slechts ten dele (De uBCLD draait op Ubuntu, dus is Linux gebaseerd). Alleen hun eigen OS, OS X zal hierop werken.

  Ook wordt er door Apple aan ‘hardware engineering’ gedaan. Dat wil zeggen dat ‘generieke’ hardware door Apple wordt aangepast. Helaas worden de specificaties van deze aangepaste hardware niet ‘gedeeld’ waardoor de juiste drivers niet kunnen worden ontwikkeld. Als de uBCLD mogelijk wel zou starten zouden bepaalde niet goed functioneren. Denk dan aan het ontbreken van geluid, geen WiFi, of mindere videoperformance (haperingen in het beeld of media).

  Voor Mac computers is er speciale Mac OS Afname App ontwikkeld die gebruikt maakt de eigen lockdown omgeving van OS X. Samen met aanvullende eisen vanuit Facet is het mogelijk om een afname te doen in een zo veilig mogelijke omgeving. Deze App draait 'op' het OS X systeem waardoor er geen afhankelijkheid meer bestaat voor opstarten van USB.

  Draait de uBCLD wél op uw Mac computer, dan mag u deze ook inzetten.


  Let wel op: Als de uBCLD niet start op uw Mac computer, ook al functioneerde een vorige BCLD versie wel, dan dient u alsnog gebruik te maken van de Mac OS Afname App*. Raadpleeg de handleiding van deze applicatie om de juiste instellingen te hanteren en oms de minimale systeemeisen te raadplegen.


  *De ondersteuning op Mac computers i.c.m. uBCLD is beperkt. Helaas is de werking van Mac computers niet te garanderen met uBCLD. Er kunnen geen Mac specifieke aanpassingen aan de uBCLD worden gemaakt - zoals hierboven genoemd; U dient dan de Mac OS Afname App in te zetten.


  Kan de uBCLD worden ingezet op het M1/ARM platform?

  De uBCLD is niet geschikt om ingezet te worden op het M1 platform. De software is ontwikkeld voor X86-64 (Intel) architectuur.


  Het Apple M1 platform is een nieuwer hardware platform. Software die op dit platform moet draaien dient ontwikkeld te worden voor M1*.


  *De uBCLD gebruikt Ubuntu als besturingssysteem. Linux distro's hebben slechts zéér beperkt ondersteuning voor M1/ARM. Gebruikers die willen afnemen op een M1 device dienen gebruik te maken van de Mac OS Afname App. Deze heeft de eerste ondersteuning voor het M1 platform.


  MacBook (onder andere: 9.1, 12.1) of een andere machine heeft gedimd beeld bij gebruik van de uBCLD

  Normaliter zal de uBCLD een willekeurig scherm op de juiste helderheid instellen. In een enkel geval zal het scherm te donker kunnen ogen. Is dat het geval, dan kan met behulp van een parameter de helderheid van een scherm worden aangepast.


  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:"


  Om de maximale helderheid van een scherm in te kunnen stellen, ofwel 100%, dan kan deze op ‘100’ worden ingesteld. Wilt u het scherm op 80% van de maximale helderheid instellen, dan stelt u deze op ‘80’ in.


  Voorbeeld van maximale helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:100"


  Voorbeeld van 80% helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:80"  Overige, mogelijk bruikbare parameters:

  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor"


  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor xbacklight +100"


  #
  #

  set bcldparameters="video.use_native_backlight=1 acpi_backlight=native acpi_osi="  Geen beeld op een Mac retina scherm

  In sommige gevallen wordt er een zwart scherm gegeven nadat de uBCLD probeert te starten (direct na de bootlader) op een Retina scherm.

  In dat geval dient u "intremap=nosid" als parameter mee te geven in de bcld.cfg. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname intremap=nosid"  Het beeld wordt klein weergegeven/klein geschaald op een machine met een Retina scherm

  In sommige gevallen wordt het beeld van de uBCLD heel klein weergegeven wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Mac computer met een Retina scherm.

  In dat geval dient u "bcld.scale_factor=x" mee te geven aan de start parameter waarbij x de vergrotingsschaal is. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving en een vergroting van 2 wordt gebruikt):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.0"


  Als voorbeeld: Op een MacBook Pro met 2880x1800 Retina display is bijvoorbeeld een scaling factor van 2.4 van toepassing. De daarbij gebruikte parameter is dan:

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.4"


  Let op: Scaling zorgt ervoor dat de resolutie van het scherm wordt gedeeld door de scaling factor. Een te grote scaling factor kan betekenen dat de resolutie die wordt gebruikt te laag wordt.

  Als voorbeeld : Er wordt een scaling factor toegepast van 1.5 op een Full HD scherm (1920x1080p). Een Full HD scherm, waarbij de native resolutie 1920x1080 is, zal dan een effectieve resolutie hebben van 1280x720. Immers, 1920x1080 gedeeld door 1.5= 1280x720.

  Aangezien Facet een minimale resolutie nodig heeft op de afnamemachines van 1024x768, betekent dit dat men een foutmelding krijgt dat de resolutie niet klopt/te laag is. In dat geval dient men een scaling factor toe passen waarbij de behaalde resolutie binnen de gestelde minimale scherm resolutie ligt die Facet vereist (1024x768).

  Ondercategorieën

  Deze categorie bevat alleen de volgende subcategorie.