Categorie:BCLD vragen en tips

Uit Wiki Facet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Algemene BCLD vragen

Wat is het nut van een systeemcheck bij gebruik van een afname cliënt zoals de BCLD en waarom moet een onderwijsinstelling een systeemcheck doen?

Elk schooljaar worden er nieuwe Facet cliënts ontwikkeld en in gebruik genomen. In geval van de BCLD betekent het dat de interne componenten worden bijgewerkt en dat er gebruik wordt gemaakt van de op dat moment meest stabiele Fedora release en bijbehorende kernel. Dit doen we behalve in het kader van de veiligheid voor de afnames ook uit het oogpunt van hardware-ondersteuning. En dat doen we ieder schooljaar!


Betekent het dat per definitie dat alle hardware wat in het verleden heeft gewerkt met een oudere versie van de BCLD ook werkt met de huidige BCLD?

- Nee! Dat is niet het geval. Soms wordt de ondersteuning voor oudere hardware stopgezet of uitgefaseerd omdat deze oudere hardware de ontwikkelingen dan niet meer bij kan houden. Dit zou tijdens afnames voor stabiliteit problemen kunnen zorgen. Vaak gaat het dan om hardware waarvan de fabrikanten zelf al enige jaren geen nieuwe BIOS updates meer verstrekken of waarvan in Windows de hardware al niet meer met eigen, maar met standaard Windows drivers werkt.


Betekent het dat alle nieuwe hardware wat de scholen aanschaffen ook per definitie werkt met de BCLD?

- Nee! Alhoewel er bij elke Fedora release nieuwe hardware ondersteuning wordt toegevoegd betekent het niet dat alle nieuwe hardware out-of-the-box met Linux werkt. Zo zijn er fabrikanten die zelf hun hardware aanpassen en deze specificaties weliswaar direct met Microsoft delen, deze specificaties worden niet (direct) met de Linux bouwers en community gedeeld. Hierdoor kan het langer duren eer de nieuwe hardware, die dan al wel onder Windows werkt, ook onder Linux (dus met de BCLD) werkt.


Wat betekent dit concreet voor dit schooljaar (2021~2022?)

- Voor Facet 10 F1 betekent het dat de BCLD gebruik maakt van Fedora 34 met minimaal kernelversie 5.12.8. Dat betekent dat de gebruikte hardware moet kunnen werken met Fedora 34 en kernel 5.12.8.

Grofweg 90 tot 95% van de nu gebruikte hardware zal vlekkeloos functioneren.


Hoe weet ik dat mijn hardware werkt?

- Hier komt de systeemcheck van pas: In Facet stellen wij elk jaar een systeemcheck (FT check) beschikbaar voor zowel VO als MBO. Deze systeemcheck hanteren wij al sins de beginjaren van Facet. Met een systeemcheck kan de onderwijsinstelling controleren of de gebruikte hardware en infrastructuur in staat is om een afname met Facet te doen.


Een systeemcheck dient óók te worden gedaan indien men besluit tot een hardware of een infrastructuur wijziging, bijvoorbeeld bij aanschaf van nieuwe laptops of een netwerkwijziging. Dit om te voorkomen dat men vlak voor een daadwerkelijke afname (dus als kandidaten al klaar zitten) er achter komt dat de cliënt niet in Facet kan opstarten.


De reden voor de systeemchecks is eenvoudig:

Mocht blijken dat een systeemcheck niet lukt, dan kan door analyse (door de Helpdesk Facet in overleg met de afname locatie) worden nagegaan waar de oorzaak ligt van het niet succesvol kunnen afnemen van een systeemcheck. Soms is de oorzaak te herleiden tot de gebruikte hardware (of een instelling) of is de oorzaak te herleiden tot de infrastructuur zelf. Dit kan dan vaak aan de kant van de onderwijsinstelling worden opgelost.


Soms lukt een systeemcheck echter niet omdat na analyse door de Helpdesk Facet blijkt dat de gebruikte hardware niet werkt met de BCLD. In dat geval kunnen wij samen met onze ontwikkelaar naar een oplossing zoeken. Is de oplossing aanwezig en uitvoerbaar, dan kan het betekenen dat wij een aangepaste BCLD gaan uitleveren aan de betreffende onderwijsinstelling. Dit kost echter de nodige tijd. Dit is al gauw een kwestie van weken en niet van uren of dagen. En dit is weer een reden van het tijdig uitvoeren van een systeemcheck.


Helaas zien wij steeds vaker dat scholen pas ten tijde van een afnameperiode eventuele problemen melden met een Facet afname cliënt. Soms omdat scholen vinden dat ze geen systeemcheck hoeven te doen omdat 'het vorig jaar wel werkte'.

De laatste maanden zien wij echter ook dat scholen nieuwe hardware aanschaffen, geen systeemcheck uitvoeren en bij de start van een examen er achter komen dat de nieuw aangeschafte hardware niet werkt in Facet.

Onze Helpdesk kan soms niet anders dan aangeven dat de hardware (nog) niet ondersteund wordt in de BCLD of Linux en dat een systeemcheck dat (preventief) had kunnen aantonen. Alhoewel geen leuke boodschap, soms is dit nu eenmaal het geval. Indien er tijdig een systeemcheck met deze nieuwe hardware was afgenomen, dan had de Helpdesk misschien alsnog tijdig een oplossing kunnen aanreiken.

Hier geldt dus: Een systemcheck kan bepalend zijn voor afnames in Facet.


En als laatste willen wij u meegeven:

Wilt u nieuwe hardware aanschaffen en u heeft hardware op het oog én deze hardware moet voor afnames in Facet worden ingezet? Neem dan tijdig contact op met de Helpdesk Facet en leg bij hen de vraag neer of de hardware die u op het oog heeft ook werkt met Facet. Wij kunnen op korte termijn aangeven (i.o.m. de BCLD ontwikkelaar) of de BCLD direct werkt of dat er een aanpassing nodig zal zijn.


Kan ik de BCLD gebruiken met Secure Boot?

Ja, dat kan met USB boot.

Fedora heeft ervoor gezorgd dat bepaalde onderdelen (Shim, Grub, kernel) die de USB Boot versie gebruikt reeds gesigned zijn voor Secure Boot. USB boot was de eerste en primaire vorm van de BCLD die wij hebben uitgeleverd. Deze manier van BCLD boot is dus volledig Secure Boot signed!


Netwerk boot

Er was echter ook veel vraag naar een methode om de BCLD via het netwerk te booten. Daarom leveren we hiervoor de 'PXE' variant, bestaande uit vmlinuz en initrd.

De BCLD wordt tegenwoordig vaak gebruikt in combinatie met iPXE. iPXE is echter niet gesigned voor Secure Boot. iPXE is daarnaast een opensource bootloader/firmware van een derde partij, niet van Facet/Duo.


We hebben wel (diverse) eigen iPXE ontwerpen ingediend bij Microsoft om deze ondertekend te krijgen. Immers, Secure Boot vereist een Microsoft certificaat.

Ondanks vele (vruchteloze) pogingen om iPXE door Microsoft te laten signen voor Secure Boot, heeft Microsoft dit keer op keer geweigerd. De ontwerpen werden zonder verdere opgaaf van reden afgekeurd. Wij vermoeden dat het heeft te maken met de complexiteit. Alle onderdelen zoals de binairies en tools moeten dan worden gesigned en dat is veel werk.

Via iPXE is de BCLD dus niet te gebruiken voor Secure Boot. Wellicht is het voor scholen mogelijk om zelf een signing te regelen. We dienen er wel bij te melden dat er veel informatie online te vinden is van verschillende partijen die ook 'hun' iPXE gesigned wilden hebben maar ook niet verder kwamen bij Microsoft.

Er zijn her en der wel scholen/afname-instellingen die claimen dat ze de BCLD via PXE en Secure Boot werkende hebben gekregen, maar dan worden er andere PXE systemen gebruikt zoals Zenworks (ZCM 201x), al dan niet gecombineerd met het importeren van shim.


Dual boot

Ook wordt er binnen het onderwijsveld gewerkt met dual boot loaders. Deze bootloaders zijn allen van derde partijen, niet van Facet/Duo.

Voor alle bootloaders geldt; Alle onderdelen van de bootloader dienen gesigned te zijn voor Secure Boot. Veelal zijn dual bootloaders niet meer dan een versie van Grub. Om Fedora met Secure Boot te kunnen starten hebben de bootloaders een gesignde Shim, Grub en kernel nodig. Geen enkele (dual) bootloader die wij kennen bevat de gesignde onderdelen voor Secure Boot. Ergo; Met Dual Boot is de BCLD niet te starten in combinatie met Secure Boot.


Conclusie: De primaire vorm van de BCLD die Facet/Duo levert is USB Boot. Deze is dus wél te gebruiken i.c.m. Secure Boot.


Om over na te denken

Netwerkboot is per definitie onveilig. Nu komen bij veel systeembeheerder de wenkbrauwen al omhoog. Immers, ik heb mijn netwerk volledig dichtgezet en ik bepaal wat er gebeurt en wat er binnenkomt.

Helaas.

Secure Boot i.c.m. netwerkboot is momenteel alleen via allerlei omwegen en praktijken te realiseren (zoals de bestanden gebruiken van andere bedrijven, waardoor je onder andere zelf de mogelijkheid verliest om mooie menu's te configureren en je geen zeggenschap hebt over de inhoud van deze bestanden en je dus ook niet weet of deze bestanden onwenselijk gedrag kunnen vertonen - al dan niet zichtbaar. Zonder een Microsoft infrastructuur met WDS en gesigneerde images is Secure Boot over het netwerk waarschijnlijk niet te realiseren zonder dergelijke concessies.

Microsoft zal daarnaast custom bootloaders zoals GRUB4DOS en custom netwerkboot omgevingen zoals iPXE waarschijnlijk nooit signen. Deze binaries zijn namelijk vaak te complex en hebben te veel interne tools en programma's die allemaal stuk voor stuk gesigned zouden moeten worden.

Daarnaast kun je binnen een omgeving met netwerkboot ALTIJD man-in-the-middle spelen en images gaan onderscheppen. In netwerkboot zijn images normaal gesproken niet versleuteld: Zouden deze wel zijn versleuteld dan kost dat een enorme hoeveelheid performance en mogelijk stabiliteit van het netwerk.

Dus: Secure Boot met BCLD is alleen echt veilig, wanneer je de USB-methode gebruikt. Fedora had hier immers al voor gezorgd. In het geval van Windows bootloaders zoals Grub2Win of GRUB4DOS (GRUB4UEFI) zouden deze dan gesigned moeten worden door Microsoft. Volgens de vele forums waar ook met regelmaat techbedrijven reageren, zal dat nooit gebeuren.Kan ik handmatig het geluidsvolume instellen? Om een of andere reden lukt het niet om tijdens de afname het volume te verlagen.

Ja, het is mogelijk om met behulp van een parameter het geluidsvolume zelf in te stellen.


Stel dat het gewenste geluidsvolume 60% van normaal is, dan kan als parameter worden ingesteld:


bcld.audio.default.playback_vol=60


In de BCLD configuratie ziet dit er als volgt uit:

#
#

set bcldparameters="bcld.audio.default.playback_vol=60"


Ook hier geldt; Voer ruim voor de eerste echte afnames een FT check/systeemcheck uit om dit soort problemen op tijd te herkennen.


Ik start de BCLD 10.1 van Facet 10. Ik zie echter een foutmelding (kernel panic of out-of-memory meldingen) tijdens het starten. De vorige Facet BCLD startte wel goed op deze machines.

Het ziet er naar uit dat er bepaalde, veelal wat oudere machines, die voorheen wel goed werkten met BCLD nu niet de nieuwe client kunnen starten. Dit heeft te maken met onder andere de bestandsgrootte van de initrd waar deze machines niet mee overweg kunnen. Ook het feit dat er in de BCLD een nieuwere Fedora 34 wordt gebruikt (t.o.v. Fedora 32 in BCLD 9) kan hiermee te maken hebben. Mogelijk is de hardware ondersteuning van deze machines weggevallen vanwege de leeftijd van deze machines (er dienen soms nieuwe firmwares en drivers door de fabrikanten geleverd te worden en hoe ouder de machines, hoe minder de fabrikanten hiertoe geneigd zijn). Soms is het ook niet meer mogelijk om oude hardware te verenigen met de nieuwe eisen en functionaliteiten van een nieuwer besturingssystemen.

Het goede nieuws is dat de Facet Helpdesk u kan helpen om bijna al deze machines alsnog te laten werken zodat u met Facet 10 kan werken. Indien u contact met de Helpdesk opneemt dient u aan te geven:

* Om welk model of modellen computers het gaat

 • Dat de machines met BCLD 9 wel werkten
 • Welke Biosversie de machines hebben

Tevens dient u ook zorg te dragen dat de machines van de meest recente Bios voorzien zijn. We zien soms machines die niet werken waarvan de Bios soms vanaf 2014 niet meer is bijgewerkt. Dit is vaak ook een probleem van het niet kunnen starten van een nieuwer besturingssysteem (zoals in de BCLD aanwezig).

Let op: Soms is het gewoonweg niet meer mogelijk om oude machines te laten werken. Machines die bijvoorbeeld in 2012/2013 voor het eerst van de band zijn gerold kunnen niet altijd ondersteund blijven worden. (vaak ziet u dit ook op de site van de fabrikant; Deze hebben de machines in een archief systeem staan of er worden geen nieuwe drivers voor Windows meer uitgebracht. Veelal dateert de laatste ondersteuning uit het Windows 7/Windows 8.1 tijdperk.)


Ik start de BCLD op een nieuwe (HP) laptop. Op een gegeven moment wordt er een kernel panic of een Out Of Memory (OOM) melding getoond en gaat de BCLD niet verder

Op dit moment lijken er een aantal laptop modellen te zijn die het booten via USB niet accepteren of gewoon niet via deze manier kunnen/willen starten.

Deze modellen lopen tijdens het uitpakken van de initrd tegen een Out Of Memory (OOM) melding of een kernel panic aan.

We weten na onderzoek dat het te maken heeft met de combinatie van Grub en initrd + het booten via USB. Het is mogelijk dat een BIOS update van de fabrikant dit kan oplossen (het probleem speelt immers bij voornamelijk een paar modellen). Mogelijk is het een (on)bewuste aanpassing die onderhuids in de BIOS is verwerkt. Het is ook mogelijk dat een toekomstige kernel update van Fedora hier uitkomst gaat bieden. Op dit moment zijn we hier een onderzoek naar gestart en hopen we dat hier een oplossing voor kunnen gaan bieden.

Update: Het lijkt zich vooral te manifesteren op recente (HP) modellen. Het ziet er naar uit dat de BIOS van deze machines niet meer data dan maximaal 70MB ineens willen verwerken. Wij zijn met een onderzoek gestart om te kijken of het mogelijk is om het image in kleinere data 'brokken' te kunnen laten verwerken. Hier is nu nog geen oplossing voor.

Update 2: Er is een bug ontdekt in Grub. Dat uit zich vooral in kernel panics en vastlopen van bootloaders met Grub (dual boot bijvoorbeeld). Het ziet er naar uit dat Grub bij een bepaalde bestandsgrootte niet meer functioneert. Dit is onder meer ontdekt doordat de initrd van Fedora Fedora groter is dan voorheen. Alhoewel de BCLD image slechts 100MB groter is, blijkt Grub moeite te hebben met deze extra grootte. Let wel; Lang niet elke computer zal deze problemen ervaren. Het is een combinatie van Grub+bepaalde Bios versies.

Een mogelijke oplossing zal op deze pagina worden benoemd.


De modellen waarvan nu bekend is dat dit probleem speelt:

 • HP Probook 450 G8
 • HP 250 G7 Notebook


Let op: Een reguliere installatie van Fedora 34 zal op deze machines goed verlopen. Dit is bekend


Mijn computer start goed op. Tijdens een afname of systeemcheck hoor ik geen geluid via de speakers of headset

Een Intel module wat in Fedora aanwezig is probeert in sommige gevallen automatisch een automatische detectie te doen van de onboard speaker of microfoon wat niet goed gaat. Als gevolg zal er geen geluid zijn.

Door een parameter aan de BCLD toe te voegen kun je normaliter wel geluid krijgen.

De parameter is: snd_hda_intel.dmic_detect=0


Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname snd_hda_intel.dmic_detect=0"


Is het mogelijk een tweede, groter scherm aan te sluiten?

Alhoewel dit niet officieel onder de ondersteuning van de BCLD valt, is het vaak wel mogelijk om een tweede scherm op de afnamecomputer aan te sluiten als bijvoorbeeld het originele scherm te klein is.

Omdat het examen op slechts één (1) scherm getoond mag worden betekent het wel dat het originele scherm tijdens de afname wordt uitgeschakeld.

Als u een tweede scherm heeft aangesloten, bijvoorbeeld via VGA of HDMI, dan kunt u de BCLD een parameter meegeven waarmee de BCLD wordt 'verteld' om het tweede scherm te gebruiken tijdens de afname. Wanneer de machine wordt opgestart, zal het kleine scherm vaak het opstartdeel laten zien, zodra de BCLD naar de afname-omgeving gaat wordt het tweede scherm geactiveerd en het originele scherm wordt uitgeschakeld.


De parameter die kan worden gebruikt is: video=eDP-1:d


Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

#
#

set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname video=eDP-1:d"


Let op: Afhankelijk van de door de computer gebruikte chipset is het mogelijk dat deze parameter niet (altijd) werkt.Hoe kan ik geluid krijgen via de front-audio? (Dell/HP/etc)

Het kan gebeuren dat er geen geluid aanwezig is wanneer de front-audio (jack) aansluiting van de computer wordt gebruikt. Als de headset op de achterzijde van de computer wordt aangesloten dan werkt het geluid wel.


Zoals bekend, draait de BCLD op een eigen Linux OS. Vanaf een bepaalde kernelversie van Linux (5.4.12) heeft er een wijziging in een audio component plaatsgevonden die ervoor zorgt dat de front-audio aansluiting niet (goed) werkt in Linux. BCLD 10 gebruikt standaard kernel versie 5.12.8. In principe zal BCLD 10 geen problemen geven met betrekking tot het geluid. Treden er echter wél problemen opm met de front-audio, dan kunnen de volgende stappen worden gevolgd.


Er is wel een 'work-around' toe te passen zodat de front-audio wél gebruikt kan worden:


 • Start de BCLD met de headset op de front-audio aangesloten
 • Start de toets/examen.
 • Bij het geluidsonderdeel/testen van het geluid hoort u in eerste instantie geen geluid.
 • Koppel nu de headset af en sluit deze opnieuw aan. Herhaal de geluidstest, deze zal het nu waarschijnlijk goed doen.
 • Let op: Er is een aangepaste BCLD versie beschikbaar voor scholen die deze problemen ervaren. Deze BCLD versie heeft een aanpassing in de kernel (o.a. versieverhoging van de kernel) die de werking van de front-audio verbetert. Ook als u andere audio problemen ervaart dan hierboven beschreven, kan de aangepaste BCLD versie deze mogelijk verhelpen. Na analyse door de Helpdesk Facet kan u deze versie eventueel worden verstrekt.

  Kan ik zelf de resolutie van de BCLD instellen?

  De BCLD zal normaliter automatisch de hoogst haalbare resolutie gebruiken van het beeldscherm. Heeft u een Full HD beeldscherm? Dan zal de BCLD de resolutie normaliter instellen op 1920x1080 (ofwel 1080p).

  In een heel enkel geval kan het gebeuren dat de handshake tussen beeldscherm en BCLD niet optimaal verloopt waardoor een andere 'veilige' resolutie wordt gebruikt die door de meeste beeldschermen wordt ondersteund. Helaas is dit doorgaans niet de hoogst mogelijke resolutie, maar een lagere resolutie, waardoor datgene wat op het scherm getoond wordt als 'te groot' wordt ervaren. Mogelijk wilt u daarom zelf een andere resolutie instellen. In dat geval kunt u een parameter toevoegen aan de BCLD waarmee u de BCLD op een gekozen resolutie instelt (uiteraard moet het beeldscherm deze resolutie wel ondersteunen).

  De parameter die kan worden gebruikt is: bcld.display.resolution=


  Als u bijvoorbeeld een resolutie wenst te gebruiken van 1600x900, dan stelt u in (In dit geval werken we op de online afname-omgeving van Facet):

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.display.resolution=1600x900"


  Let op: De EDID of DisplayID van de computer dient dit wel te ondersteunen. Ondersteunt de computer het handmatig instellen van de resolutie niet, dan zal dit ook geen of niet het gewenste effect hebben.  De BCLD werkt niet wanneer er een machine wordt gebruikt die draadloos wordt verbonden en beschikt over een RTL8821CE chipset waarbij secure boot is ingeschakeld?

  De RTL8821CE werkt momenteel wel met de BCLD. Hiervoor dient echter Secure Boot in de BIOS/EFI uitgeschakeld te worden. De driver die ervoor zorgt dat deze chipset goed werkt is niet ondertekend. Door secure boot uit te schakelen kan deze driver alsnog worden geladen.

  Voor eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn in de BIOS/EFI dient u de handleiding van uw computer te raadplegen of neem contact op met de leverancier/fabrikant van uw computer. De Helpdesk Facet kan u slechts beperkt ondersteunen in het laten functioneren van deze chipset.  De BCLD lijkt in eerste instantie de normale opstartprocedure te doorlopen. Het inlogscherm van de afname-omgeving of mDNS keuzescherm wordt niet getoond (of het inlogscherm wordt pas na langere tijd getoond). Het getoonde beeld is zwart, al dan niet met de regel dat ‘LXDM’ is gestart.

  In een enkel geval kan het voorkomen dat het zwarte consolescherm van de BCLD wordt getoond, in plaats van het inlogscherm van de afname-omgeving of mDNS keuzescherm (Mogelijk toont de BCLD uiteindelijk, na langere tijd wachten wel het juiste scherm). De regel dat ‘LXDM’ gestart is kan ook worden getoond. (LXDM is de display manager in de BCLD).


  Ervaart u een zwart scherm, al dan niet met de regel dat ‘LXDM’ gestart is, dan kunt u door de muis te bewegen (of door op een muisknop te klikken) het beeld ‘actief’ maken zodat het inlogscherm van de afname-omgeving of het mDNS keuzescherm alsnog getoond wordt. Het bewegen van de muis of het klikken met een muisknop kan zo'n 5-10 seconden nadat de regel dat ‘LXDM’ gestart is verschenen is. Op Dell Optiplex machines zal het bewegen van de muis vaak niet helpen. Daar kan het opstarten lang duren of het scherm blijft geheel zwart.


  Onderzoek heeft uitgewezen dat het aan de firmware (BIOS) van de afnamecomputer kan liggen. Tot zover bekend ondervinden de volgende modellen deze problemen:


  Hewlett Packard

 • HP Elite 8100 SFF
 • HP Compaq 8200 Elite SFF
 • HP Compaq 8300 Elite SFF
 • HP Compaq Pro 6300 SFF
 • HP (ProBook) 6550B

  Dell
 • Dell Optiplex 3010/3020
 • Dell Optiplex 3060
 • Dell Optiplex 7010
 • Dell Optiplex 790
 • Dell Optiplex 990
 • Dell Optiplex 380

  Acer
 • Acer Veriton L480G
 • Acer Veriton L4610G

  Door het toevoegen van een specifieke parameter kan mogelijk het bovenstaande probleem worden verholpen. De parameter is "video=SVIDEO-1:d"
  Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):
  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname video=SVIDEO-1:d"

  *Ervaart u problemen, ook na het toevoegen van de parameter, neem dan contact op met de Helpdesk Facet. De Helpdesk kan u helpen om deze problemen op te lossen.
  Let op: Vanaf BCLD 9 worden de bovenstaande problemen voor de meeste machines opgelost! Ervaart u ondanks het gebruik van de BCLD nog steeds deze issues? Neemt u dan contact op met de Helpdesk Facet.

  De BCLD ‘stil’ krijgen tijdens het starten

  De BCLD toont tijdens het starten verschillende meldingen. Deze meldingen kunnen overkomen als foutmeldingen maar zijn slechts informatief van aard. De meldingen (de hoeveelheid en wélke meldingen precies) die worden getoond kunnen verschillen per machine, BIOS versie/instellingen en model computer.


  Het is echter wel mogelijk om zo min mogelijk (informatieve) meldingen op het beeld te krijgen tijdens het starten. Alleen systeemspecifieke meldingen die niet onderdrukt kunnen worden zullen dan worden getoond.

  Daarvoor dient de parameter quiet loglevel=0 systemd.show_status=auto rd.udev.log_priority=3 selinux=0 aan de BCLD toegevoegd te worden.

  Als parameter ziet dit er als volgt uit:


  #
  #

  set bcldparameters="quiet loglevel=0 systemd.show_status=auto rd.udev.log_priority=3 selinux=0"  De BCLD verbindt niet met mijn draadloze netwerk/SSID wordt niet gezien

  Het kan gebeuren dat de BCLD niet verbindt met een draadloos netwerk. In sommige gevallen kan het helpen om het kanaal van de draadloze router of Accesspoint aan te passen.


  Afhankelijk op welke band de draadloze router of Accesspoint uitzendt, 2.4GHz of 5GHz, kan daarop het kanaal worden aangepast. Veelal staan draadloze routers of Accespoints op een 'automatische selectie' ingesteld. Dat wil zeggen dat de draadloze router of Accesspoint zelf bepaalt welk kanaal er wordt gebruikt. Dit kan soms betekenen dat er een kanaal wordt gebruikt wat niet (goed) door drivers van de draadloze kaart wordt opgepakt of wordt gezien.

  • Dat Windows dan wél op datzelfde kanaal met dezelfde draadloze kaart een verbinding kan maken zegt helaas niets.


  Normaliter kan men inloggen op een webbased pagina van de wireless router of Accesspoint en bij de draadloze instellingen het kanaal aanpassen. In geval van een 2.4 GHz netwerk helpt het veelal om een lager kanaal (2 of 3) of een hoger kanaal (9 of 10) te kiezen. Kanalen 12/13/14 worden niet door alle draadloze apparaten en/of drivers ondersteund. Probeer deze kanalen dan ook te vermijden.


  Let op; Het aanpassen van dergelijke settings valt niet onder de ondersteuning van de Facet Helpdesk. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het aanpassen van deze settings of zijn er onduidelijkheden bij het aanpassen, raadpleeg dan de handleiding van de draadloze router of Accespoint of neem contact op met de leverancier van het apparaat.

  Let op 2; Mocht het aanpassen van de draadloze kanalen niet helpen, dan kunt contact opnemen met de Facet Helpdesk. Het kan zijn dat er een logging gemaakt dient te worden van de BCLD waaruit de Helpdesk kan opmaken of er andere problemen de oorzaak zijn van het niet kunnen verbinden.  De helderheid van het scherm varieert tijdens afnames (HP/Acer/Dell)

  Normaliter zal de BCLD een willekeurig scherm op de juiste helderheid instellen. In een enkel geval zal het scherm te donker kunnen ogen of kan de helderheid van het scherm tijdens een afname variëren. Is dat het geval, dan kan met behulp van een parameter de helderheid van een scherm worden aangepast.


  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:"


  Om de maximale helderheid van een scherm in te kunnen stellen, ofwel 100%, dan kan deze op ‘100’ worden ingesteld. Wilt u het scherm op 80% van de maximale helderheid instellen, dan stelt u deze op ‘80’ in.


  Voorbeeld van maximale helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:100"


  Voorbeeld van 80% helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:80"  Overige, mogelijk bruikbare parameters:

  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor"


  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor xbacklight +100"


  #
  #

  set bcldparameters="video.use_native_backlight=1 acpi_backlight=native acpi_osi="  Dell Optiplex 3040: Geen geluid met aangesloten headset (3.5mm jack)

  Schakel in de BIOS van de computer in de menu-optie 'Audio' de 'Internal Speaker/Microphone' in. Veelal staat deze uit.

  Door deze optie in te schakelen zal de headset geluid produceren bij gebruik van de BCLD.  Acer Spin (o.a. 1SP111-31 series) start niet op met de BCLD

  Om op een machine zoals de Acer Spin de BCLD te kunnen starten, is het noodzakelijk om een aantal BIOS instellingen aan te passen:

 • Ga naar het BIOS
 • Ga naar het tabblad ‘Main’
 • Zet Netwerk Boot op ‘Enabled’
 • Zet F12 Boot Menu op ‘Enabled’
 • Sla dit op
 • Wanneer de Acer Spin nu wordt gestart met de BCLD USB stick aangesloten, kunt u via het F12 menu kiezen om te starten via de USB stick. De naam/merk/type aanduiding van de USB stick wordt vermeld. De BCLD wordt gestart. Start de BCLD echter nog niet op de Acer Spin?;

 • Ga weer naar het BIOS terwijl de BCLD USB stick is aangesloten.
 • Ga naar het Tabblad ‘Security’.
 • Onder ‘Secure Boot Mode’ kiest u ‘Erase all Secure Boot Setting’ (kies ‘Yes’ bij de bevestiging vraag).
 • Ga naar ‘Select an UEFI file as trusted for executing’ en druk op ‘Enter’.
 • Kies ‘USB0’ en druk op ‘Enter’
 • Kies ‘EFI’ en druk op ‘Enter’
 • Kies ‘Boot’ en druk op ‘Enter’
 • Kies ‘BootX64.EFI’ en druk op ‘Enter’
 • Vul bij ‘Boot Description’ een naam in, bijvoorbeeld ‘BCLD’ en druk op ‘Enter’. Zie het volgende scherm ter illustratie

 • ‘Yes’ wordt geselecteerd. Druk op ‘Enter’ .
 • Sla dit op.
 • Dell Optiplex (o.a. 9030 AIO) start niet op met de BCLD

  Als een Dell Optiplex (o.a. 9030 AIO) niet start, controleer in het BIOS of bij de 'Fastboot' optie de juiste instelling staat. Een Dell Optiplex dient de 'Fastboot' optie 'Thorough' ingesteld te hebben.

 • Ga naar het BIOS.
 • Ga onder 'Settings' naar 'POST Behavior'.
 • Kies 'Fastboot' en selecteer 'Thorough'.
 • De optie 'Thorough' zorgt ervoor dat alle aanwezige hardware wordt geinitialiseerd en wordt geconfigureerd.

  Op een HP Pro One 400G2/600G2/800G3 wordt er dubbel beeld weergegeven wanneer de BCLD wordt gestart (Niet Oplosbaar)

  Wanneer treden deze problemen op?

  Dit probleem treedt voornamelijk op wanneer de machines in de normale Legacy modus zijn ingesteld, ofwel BIOS mode (Onder Windows boot zijn er geen problemen). Zoeken op Internet leert dat met bijna alle Pro One modellen optreedt wanneer er met Linux wordt gewerkt.


  Worden de machines in EFI modus gestart, dan is het beeld goed, maar worden door het EFI karakter andere delen van de hardware niet direct herkend (netwerkkaart, USB, soms de harde schijf niet). Uiteraard zal het PXE booten niet werken als de netwerkkaart niet wordt herkend. Via 'Option ROM' zal u onder meer de netwerkkaart op (U)EFI moeten instellen. Option ROM's zit in een ander deel van het menu, moet men dus apart instellen.


  Waardoor worden deze problemen veroorzaakt?

  Er zit een verschil in VGA timing tussen legacy en EFI op deze machines. Er schijnt ook een Intel firmware in de BIOS te zitten die volgens Intel/HP zelf corrupt kan zijn en beeldverstoringen kan geven.

  Het grootste probleem met deze HP's is dat ze indien ze via BIOS/Legacy booten er dus andere timings voor de aansturing van de beeldpanels geconfigureerd zijn dan via EFI boot. De timings die ze onder BIOS/Legacy krijgen leveren problemen op met bepaalde merken panels. Het is helaas alleen niet inzichtelijk welk merk panel er in welke HP machine zit.


  Het grote nadeel:

  BIOS en EFI gebruiken verschillende bootloaders en partitie layouts. Bij BIOS wordt de bootcode in de MBR gezet, dat is een stukje schijf voor de partities beginnen.

  Met EFI wordt er met GPT gepartitioneerd en staan de bootloaders in bestandjes op een speciale EFI system partitie.

  Als gevolg daarvan kan een systeem dat onder BIOS geïnstalleerd is niet booten onder EFI en andersom. De bootloaders zijn uitwisselbaar. Als je van BIOS(legacy) <-> EFI schakelt of andersom, moet je of redelijk handig zijn en dingen met de hand recht kunnen zetten of herinstalleren. Als systeembeheerders normaliter een image uitrollen via WDS/SCCM/Ghost etc. is herinstalleren waarschijnlijk redelijk vlot gedaan, mits alles opnieuw geïnstalleerd kán worden. Met de hand meerdere machines herinstalleren is geen pretje.

  HP levert deze systemen standaard uit in (U)EFI mode maar veel scholen zetten deze op BIOS/Legacy en installeren dan Windows. Resultaat is dan wel een Windows die werkt maar geen werkende BCLD/Linux.


  Voor scholen betekent het: Wil men werken met de BCLD dan kan dat, MITS men de BIOS settings aanpast om te starten in(U)EFI en de Option ROM’s hier ook op zetten (anders ziet het systeem de netwerkkaart niet). Nadeel is dan wel dat men na gebruik van de BCLD de instellingen weer terug moet zetten om Windows te kunnen gebruiken óf men dient Windows te herinstalleren wanneer het systeem op (U)EFI staat.


  Gezien dit probleem op alle vrijwel alle Linux distributies optreedt zal een oplossing van HP moeten komen, wellicht in de vorm van een nieuwe BIOS release. HP heeft case ID: 5005482164 aangemaakt. Gebruikers met dergelijke problemen kunnen ook HP hiervoor benaderen. Hoe meer mensen dit bij HP melden, des te meer urgentie HP er aan zal kunnen geven.


  Update: HP zal géén aanpassing in het BIOS doen. HP raadt dan ook aan om waar mogelijk de machines op (U)EFI te zetten omdat sommige besturingssystemen volgens HP een betere performance hebben met EFI (Windows 7 64-bit, Windows 8 en Windows 10). Daarbij is de 'legacy' BIOS standaard verouderd en worden vrijwel alle computers tegenwoordig uitgeleverd met UEFI.  De BCLD lijkt op te starten maar het lijkt alsof het Facet Portaal wordt getoond in plaats van de afname-omgeving?

  Als er een typefout wordt gemaakt in de afname URL, dan kan het gebeuren dat niet de afname-omgeving wordt getoond maar het Facet Portaal. Ook het niet meegeven van de (juiste)aanhalingstekens in de parameter kan resulteren in het openen van het Facet Portaal in plaats van de Afname-omgeving.

  Het is eenvoudig te achterhalen of het Facet Portaal wordt geopend of de Afname-omgeving.

  In het Facet Portaal wordt gevraagd om een inlognaam en wachtwoord, in de Afname-omgeving wordt gevraagd om een inlognaam en een toegangscode. Zie het verschil in de afbeeldingen hieronder.  De BCLD verbindt niet met mijn SSID waar spaties in de naam worden gebruikt. Kan de BCLD met spaties in het SSID werken?

  Standaard kan de BCLD niet met spaties in het SSID overweg. Stelt u de 'bcld.cfg' in met ongecodeerde WiFi parameters, dan zal de BCLD niet met het SSID verbinden.


  Echter, wanneer er conform de handleiding gebruik wordt gemaakt van Based64 encoding, dan wordt het SSID met Base64 codering weggeschreven weggeschreven en werkt dit wel.


  Stel dat uw SSID 'Facet WLAN' heet en uw WPA sleutel bestaat uit de tekens 'Facet1234' en deze gegevens codeert, dan zal de BCLD wél kunnen starten zonder dat u het SSID in uw router of AP hoeft aan te passen.

  Als er dan een parameter wordt ingesteld met een Based64 encoding, dan zal dit er als volgt uitzien als we de eerdere genoemde SSID en WPA sleutel gebruiken. Let op; In dit voorbeeld maken we gebruik van de online afname-omgeving en de juiste beginparameters (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3 van de BCLD handleiding):

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.wifi.ssid=RmFjZXQgV0xBTg== bcld.wifi.psk=RmFjZXQxMjM0"


  Zie voor meer informatie: Base64 encoding

  • Let op: Base64 encoding is geen harde vorm van beveiliging. De school/instelling blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de WiFi wachtwoorden.  Problemen met starten (langdurig starten of blijven hangen in het splashscreen (O.a. Dell 3350 en andere machines met ACPI)

  Machines met ACPI, zoals de Dell Latitude 3350, kunnen problemen krijgen met de IRQ toewijzingen tijdens het starten van de BCLD. In de praktijk zal het betekenen dat de netwerkkaart dezelfde IRQ krijgt toegewezen als een ander apparaat. Dat kan resulteren in het langdurig blijven starten en/of het blijven hangen in het splashscreen van de BCLD. Soms zal de machine wel doorstarten.

  De Dell Latitude 3350 heeft bijvoorbeeld een bekend probleem met de onboard ethernet adapter en het touchpad. Er zit een fout in de BIOS (touchpad probleem is vanaf BIOS versie A09 opgelost) waardoor als Linux (BCLD) start (Linux rapporteert een ander ACPI level dan Windows) de BIOS een IRQ toewijst aan de netwerkkaart (en touchpad) wat gereserveerd is voor een ander apparaat in het systeem. Door de toevoeging van één van de onderstaande parameters start de kernel anders op (zonder ACPI ondersteuning) en wijst het BIOS wel een bruikbare IRQ toe.

  Ervaart u deze problemen, dan dient u "noapic acpi=noirq" of "acpi=off" als parameter mee te geven in de bcld.cfg. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname noapic acpi=noirq"


  of


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname noapic acpi=off"


  Heeft u een ander model dan de Dell Latitude 3350 dan dient u bij de fabrikant te controleren of er een BIOS update beschikbaar is die deze problemen kan oplossen. Is dit het geval, dan kunt de BCLD zonder additionele ACPI parameter gebruiken.  Het beeld wordt klein weergegeven/klein geschaald op een machine met een Full HD/Quad HD/4K/5K/Retina scherm

  In sommige gevallen wordt het beeld van de BCLD heel klein weergegeven wanneer er gebruik wordt gemaakt van een computer met een Full HD/Quad HD/3K/4K/5K scherm.

  In dat geval dient u "bcld.scale_factor=x" mee te geven aan de start parameter waarbij x de vergrotingsschaal is. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving en een vergroting van 2 wordt gebruikt):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.0"


  Als voorbeeld: Op een scherm met een 3K resolutie (met resolutie 2880x1800) is bijvoorbeeld een scaling factor van 2.4 van toepassing. De daarbij gebruikte parameter is dan:

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.4"


  Let op: Scaling zorgt ervoor dat de resolutie van het scherm wordt gedeeld door de scaling factor. Een te grote scaling factor kan betekenen dat de resolutie die wordt gebruikt te laag wordt.

  Als voorbeeld : Er wordt een scaling factor toegepast van 1.5 op een Full HD scherm (1920x1080p). Een Full HD scherm, waarbij de native resolutie 1920x1080 is, zal dan een effectieve resolutie hebben van 1280x720. Immers, 1920x1080 gedeeld door 1.5= 1280x720.

  Aangezien Facet een minimale resolutie nodig heeft op de afnamemachines van 1024x768, betekent dit dat men een foutmelding krijgt dat de resolutie niet klopt/te laag is. In dat geval dient men een scaling factor toe passen waarbij de behaalde resolutie binnen de gestelde minimale scherm resolutie ligt die Facet vereist (1024x768).


  Mac specifieke vragen

  MacBook modellen 2009/2010/2013 geven zwart beeld

  Deze machines zijn voorzien van oudere Radeon videokaarten/chips. Vanwege de ouderdom geven deze in recente Linux distributies vaker problemen.

  Door de volgende parameter toe voegen kan er beeld worden verkregen: radeon.modeset=0


  Dit ziet er dan als volgt uit:


  #
  #

  set bcldparameters="radeon.modeset=0"


  De geluidchip loopt over de zelfde Radeon bridge en als er dan nog geen geluid is dan moet deze parameter ook worden toegevoegd: radeon.audio=1


  #
  #

  set bcldparameters="radeon.modeset=0 radeon.audio=1"  Hoe krijg ik de WiFi chipset 'Broadcom 4360' aan de praat met de BCLD? (O.a. Macbook A1466)

  Om de WiFi adapter te laten functioneren dient een parameter toegevoegd te worden waarmee de Broadcom drivers worden geactiveerd én waarmee de chipset wordt aangesproken.

  De parameter ziet er als volgt uit (dit is een voorbeeld met mDNS).


  #
  #

  set bcldparameters="bcld.module.enable_legacy_broadcom=1 modprobe.blacklist=ssb,bcma,b43,brcmsmac,brcmfma bcld.wifi.ssid=xxxxxxxxxxxx bcld.wifi.psk=xxxxxxxxxxxx"

  Uiteraard vult u op de plaats van de 'X' bij SSID en PSK uw eigen WiFi credentials in.


  Klopt het dat niet alle Mac computers (direct) werken met de BCLD?

  Het grootste deel van de Apple computers zal werken met de BCLD. Er bestaat echter een kans dat bepaalde modellen Apple computers niet werken met de BCLD, ook al wordt er hardwarematig aan de eisen voldaan.

  Apple heeft recente computers uitgerust met een T2/T3 chip die de machines op hardwareniveau beveiligen. Deze beveiliging is door Apple dusdanig sterk gemaakt dat een ander OS, zoals Linux, niet kan starten (De BCLD draait op Fedora, dus is Linux gebaseerd). Alleen hun eigen OS, OSx zal hierop werken.

  Ook wordt er door Apple aan ‘hardware engineering’ gedaan. Dat wil zeggen dat ‘generic’ hardware door Apple wordt aangepast. Helaas worden de specificaties van deze aangepaste hardware niet ‘gedeeld’ waardoorde juiste drivers niet kunnen worden ontwikkeld. Dit kan Installatiehandleiding BCLD 54 betekenen dat de BCLD mogelijk wel start maar dat bepaalde onderdelen niet goed functioneren. Denk dan aan het ontbreken van geluid, geen WiFi, of mindere videoperformance (haperingen in het beeld of media).


  Het is soms wel mogelijk om met een workaround Linux te draaien, maar dan wel met de nodige haken en ogen. Daardoor is de werking (van onderdelen) niet gegarandeerd. Voor afnames is juist wél deze garantie nodig. De werking van de hardware moet gegarandeerd kunnen worden zodat een afname succesvol kan plaatsvinden. De eis is feitelijk dat de hardware en bijbehorende firmware wordt ondersteund door Fedora 32. Helaas is dat niet het geval.


  Alhoewel DUO/CvTE er alles aan zal doen om zoveel mogelijk hardware te ondersteunen, is het niet mogelijk om een volledige dekking te garanderen. De Helpdesk van Facet kan, indien er problemen zijn met Apple computers, u ondersteunen. Als er echter sprake is van beperkingen zoals hierboven genoemd, kan dat betekenen dat uw Apple computer niet met de BCLD kan worden gebruikt.  MacBook (onder andere: 9.1, 12.1) of een andere machine heeft gedimd beeld bij gebruik van de BCLD

  Normaliter zal de BCLD een willekeurig scherm op de juiste helderheid instellen. In een enkel geval zal het scherm te donker kunnen ogen. Is dat het geval, dan kan met behulp van een parameter de helderheid van een scherm worden aangepast.


  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:"


  Om de maximale helderheid van een scherm in te kunnen stellen, ofwel 100%, dan kan deze op ‘100’ worden ingesteld. Wilt u het scherm op 80% van de maximale helderheid instellen, dan stelt u deze op ‘80’ in.


  Voorbeeld van maximale helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:100"


  Voorbeeld van 80% helderheid:

  #
  #

  set bcldparameters="bcld.display.brightness:80"  Overige, mogelijk bruikbare parameters:

  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor"


  #
  #

  set bcldparameters="acpi_backlight=vendor xbacklight +100"


  #
  #

  set bcldparameters="video.use_native_backlight=1 acpi_backlight=native acpi_osi="  De BCLD geeft geen geluid door bij gebruik van een headset op een Mac met modeltype A1311 (iMac 12.1)

  Wanneer er geen geluid is wanneer er een headset is aangesloten kan er een additionele parameter aan de BCLD worden toegevoegd.

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname snd-hda-intel.model=imac27_122"  De BCLD geeft geen geluid door bij gebruik van een headset op een Mac met modeltype A1418 (iMac 14.1)

  Wanneer er geen geluid is wanneer er een headset is aangesloten kan er een additionele parameter aan de BCLD worden toegevoegd.

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname snd_hda_intel.model=,imac27_122"


  Aangezien dit type hardware over 2 geluidsdevices beschikt wordt de 1ste aangesproken, terwijl de 2e voor geluidsweergave gebruikt wordt.

  De komma is noodzakelijk om het 2e device aan te spreken.  Blacklisten hardware drivers Macbook Pro

  Sommige MacBook Pro machines lopen vast tijdens het laden de BCLD. Dit is dan te merken aan (meestal) een zwart scherm tijdens het booten. Dit heeft te maken met het hybride karakter van de aanwezige videokaart.

  Deze techniek, Hybrid Power genoemd, kan door de Mac worden gebruikt om de GPU uit te schakelen om energie te besparen. Een andere functie is 'Hybrid Sli' waarmee de IGP en GPU samenwerken om de prestaties te verbeteren. De BCLD ondersteunt deze technieken niet.

  Ervaart u deze problemen, dan kunt u in de bcld.cfg de volgende parameter meegeven "modprobe.blacklist=apple_gmux" Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname modprobe.blacklist=apple_gmux"  Geen beeld op een Mac retina scherm

  In sommige gevallen wordt er een zwart scherm gegeven nadat de BCLD probeert te starten (direct na de bootlader) op een Retina scherm.

  In dat geval dient u "intremap=nosid" als parameter mee te geven in de bcld.cfg. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname intremap=nosid"  Het beeld wordt klein weergegeven/klein geschaald op een machine met een Retina scherm

  In sommige gevallen wordt het beeld van de BCLD heel klein weergegeven wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Mac computer met een Retina scherm.

  In dat geval dient u "bcld.scale_factor=x" mee te geven aan de start parameter waarbij x de vergrotingsschaal is. Een voorbeeld hoe de parameter er dan uit komt te zien in het bcld.cfg bestand (in dit geval wordt er een verwijzing gebruikt naar de online afname-omgeving en een vergroting van 2 wordt gebruikt):


  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.0"


  Als voorbeeld: Op een MacBook Pro met 2880x1800 Retina display is bijvoorbeeld een scaling factor van 2.4 van toepassing. De daarbij gebruikte parameter is dan:

  #
  #
  set bcldparameters="bcld.afname.url=https://afname.facet.onl/facet-afname bcld.scale_factor=2.4"


  Let op: Scaling zorgt ervoor dat de resolutie van het scherm wordt gedeeld door de scaling factor. Een te grote scaling factor kan betekenen dat de resolutie die wordt gebruikt te laag wordt.

  Als voorbeeld : Er wordt een scaling factor toegepast van 1.5 op een Full HD scherm (1920x1080p). Een Full HD scherm, waarbij de native resolutie 1920x1080 is, zal dan een effectieve resolutie hebben van 1280x720. Immers, 1920x1080 gedeeld door 1.5= 1280x720.

  Aangezien Facet een minimale resolutie nodig heeft op de afnamemachines van 1024x768, betekent dit dat men een foutmelding krijgt dat de resolutie niet klopt/te laag is. In dat geval dient men een scaling factor toe passen waarbij de behaalde resolutie binnen de gestelde minimale scherm resolutie ligt die Facet vereist (1024x768).

  Ondercategorieën

  Deze categorie bevat alleen de volgende subcategorie.